Novum ik heb vragen over ontslag deel 10

Beste Novum (deel 10) Vragen over ontslag van een werkgever en werknemer.

In deze bijdrage vertellen arbeidsjuristen van Novum juristen over hun gesprekken met cliënten en oud-cliënten. Hieronder leest u verhalen van deze cliënten en hoe de arbeidsjurist van Novum juristen daarop heeft gereageerd en welke oplossing hij heeft voorgesteld. Hiermee wordt beoogd om juridische zaken als ontslag, arbeidsconflicten en vaststellingsovereenkomsten herkenbaar te maken voor de werknemer. Dit is deel 10 van deze rubriek, klik hier voor deel 9.

Ontslagverhaal 19: vaststellingsovereenkomst als oplossing na arbeidsconflict door het pesten van een zorgmedewerker

Beste,

Ik heb te maken met een arbeidsconflict dat nu heeft geleid tot een vaststellingsovereenkomst. Graag hoor ik of u mij kan helpen. Hierbij doe ik u context toekomen over het conflict. Dit conflict duurt nu al twee jaar waarbij sprake is van onterechte feedback op mijn functioneren en pesterijen. Gisteren heb ik de mogelijkheid gekregen om mijn visie op de gebeurtenissen op de werkvloer te delen met de werkgever. Daarvoor is een gespreksverslag gemaakt door de werkgever. Daarnaast heb ik zelf een gespreksverslag gemaakt. Deze deel ik met u.

Op 24 juni 2020 heb ik een gesprek gevoerd met de directeur en mijn leidinggevende. Ik had de hoop dat ik nu eindelijk mijn kant van het verhaal kon doen over het arbeidsconflict. Nadat ze me aan hadden gehoord, werd er gesteld dat ik in mijn verhaal wel heel veel aannames doe. Daarnaast meldde mijn leidinggevende dat ik de grens was overgegaan door een ‘dreigement’ te doen aan het adres van de landelijke projectleider. Er werd gezegd dat ze bang zijn dat ik niet goed met feedback om kan gaan.

En uiteindelijk vroegen ze aan mij om een oplossing. Ik reageerde door te zeggen dat ik bereid ben om mijn excuses te maken voor mijn felle reactie aan het adres van de landelijke projectleider, maar dat er van de andere kant ook excuses moet worden gemaakt voor alles wat er gedurende de afgelopen twee jaar gebeurd is, en dat er moet worden gekeken hoe het vertrouwen hersteld kan worden. Waarop ik terugkreeg dat het dan wel noodzakelijk is dat de andere partij dat ook ziet zitten. Ook werd de vraag aan mij gesteld of ik nog vertrouwen heb in mijn leidinggevende (die ook bij het gesprek aanwezig was) waarop ik zei dat ik me in de afgelopen maanden, nadat ik melding had gemaakt van mijn conflict met de landelijke projectleider, niet gesteund heb gevoeld door mijn leidinggevende, en dat het vertrouwen daardoor kwijt is.

Als afsluiting kreeg ik een vaststellingsovereenkomst mee. De verantwoordelijkheid voor een vervolg werd bij mij neergelegd. Zij willen dat ik een arbeidsjurist in de arm neem zodat ik een tegenbod kan doen. Kunt u mij daarbij helpen?

Reactie arbeidsjurist

Een spijtige gang van zaken die nu een vaststellingsovereenkomst als climax kent. Uiteraard kunnen wij u helpen met het doen van een tegenbod voor een ontslagvoorstel in de vorm van een vaststellingsovereenkomst. Ons tegenbod bevat een verbeterde transitievergoeding en een grotere ontslagvergoeding waarbij uw juridische kosten door de werkgever worden vergoed. Bent u akkoord met deze strategie?

Oplossing arbeidsjurist

Telefonisch werd de strategie en het tegenbod voor een verbeterd ontslagvoorstel besproken. De werknemer gaf akkoord voor de opdracht en de arbeidsjurist bedong al snel een tweede versie van de vaststellingsovereenkomst. Daarin verbond de werkgever zich aan een verhoogde transitievergoeding, een verbeterde ontslagvergoeding en een vergoeding van de juridische kosten. De arbeidsjurist was in staat om dit allemaal binnen twee dagen op papier te krijgen waarbij iedere partij de overeenkomst heeft ondertekend.

Ontslagverhaal 20: Vaststellingsovereenkomst na seksuele intimidatie door een collega

Beste heer of mevrouw,

Betreft 5 jaar lang seksuele intimidatie door leidinggevende. Mijn psycholoog heeft bevestigd dat mijn spanningsklachten /angstklachten hierdoor zijn ontstaan. Momenteel zit ik nog met spanning/ burnoutklachten thuis. De bedrijfsarts heeft geadviseerd door de bedreigende werkplek om thuis te werken. Hier heeft de werkgever geen gehoor aangegeven. Deze bood mij 2 opties. Of weer in gesprek met leidinggevende of met wederzijds goed vinden uit elkaar. Omdat ik het echt niet meer kan opbrengen om met deze man in gesprek te gaan moet ik wel voor een ontbinding gaan alhoewel ik mezelf nog niet goed voel en echt tijd nodig heb om me geestelijk weer goed te voelen.  Ik zou thuis kunnen werken, maar bij een ander bedrijf momenteel nog niet.

De mediator is momenteel bezig met een opmaken van een vaststellingsovereenkomst en heeft aangegeven dat de juridische kosten die ik maak € 1000 excl btw vergoed worden door werkgever.

Reactie arbeidsjurist

Wat een naar verhaal. Als vrouw hoeft u dergelijk gedrag niet te dulden. U kunt blijkbaar ook onderbouwen dat u daardoor andere klachten heeft opgelopen. Blijkbaar heeft een mediator ook bepaald dat een vaststellingsovereenkomst de beste oplossing is om dit arbeidsconflict te beëindigen. Wij kunnen u informeren en verder helpen zodat het arbeidsconflict goed wordt afgewikkeld.

Oplossing arbeidsjurist

Bij een vaststellingsovereenkomst is het altijd van belang om deze te laten nakijken. Als arbeidsjurist kan ik dat voor u doen. Daarnaast is het ook verstandig om te onderhandelen voor een beter ontslagvoorstel. Dat betekent verbeterde ontslagvoorwaarden zoals een ontslagvergoeding en transitievergoeding.

De werknemer vond het voorstel van de arbeidsjurist een goed idee. Daarom werd dit op dezelfde dag al uitgevoerd met het gewenste resultaat. De werknemer kreeg een aantal verhogingen op de transitievergoeding en de ontslagvergoeding en kon veilig uit dienst gaan. Daarnaast had ze geen juridische kosten omdat deze werden vergoed door de werkgever.

Contact

Heeft u vragen over ontslag op staande voet, algemeen ontslag of ontslag met wederzijds goedvinden? Bel dan naar 020 261 60 10 zodat u vandaag nog met een arbeidsjurist kan spreken.