Hoogste rechter slapend dienstverband

Lees in deze blog wat onze hoogste rechter vindt van slapend dienstverband.

Leestijd: 3 tot 5 minuten.

Slapend dienstverband

Een slapend dienstverband is een arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer die bewust niet wordt beëindigd door de werkgever om uitbetaling van de transitievergoeding aan die werknemer te voorkomen. Lees hier meer.

Hoogste rechter slapend dienstverband

De Hoge Raad heeft als onze hoogste rechterlijke organisatie gesteld dat slapende dienstverband ontoelaatbaar zijn op grond van goed werkgeverschap. Goed werkgeverschap is een begrip uit het arbeidsrecht dat richtlijnen geeft voor het gedrag van een werkgever. De werknemer heeft daarmee een handvat gekregen om het slapend dienstverband te doorbreken.

Wet compensatieregeling transitievergoeding (WCT)

Door de invoering van deze nieuwe wet kunnen werkgevers de transitievergoeding terugkrijgen van het UWV. Met het oog op deze wet is er geen reden meer voor de werkgever om een slapend dienstverband voort te zetten. Het financiële verlies wordt namelijk opgevangen met deze wet.

Waar heeft de werknemer recht op?

De werknemer heeft het recht om een verzoek te doen tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Daarnaast heeft hij recht op de volledige wettelijke transitievergoeding. Slapende dienstverbanden zijn kortom niet meer toegestaan.

Welk bedrag aan transitievergoeding mag ik verwachten?

De Hoge Raad heeft aangegeven dat de transitievergoeding wordt berekend aan hand van de wet. Werkgevers bluffen de werknemers af door te zeggen dat de hoogte van de transitievergoeding alleen wordt bepaald aan het bedrag dat aan hem wordt vergoed. Dat klopt niet: men dient uit te gaan van de wettelijke transitievergoeding en niet van de transitievergoeding die wordt vergoed door de bovengenoemde wet.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een hogere transitievergoeding uit te onderhandelen. Hiervoor is wel nodig dat u een arbeidsjurist inschakelt die dit mogelijk kan maken.

Conclusie

Slapende dienstverbanden moeten worden beëindigd. Deze dienstverbanden zijn in strijd met de wet en betekenen een schending van de rechten van de werknemer. Bel daarom naar 020 261 60 10. Onze arbeidsjuristen weten hoe slapende dienstverbanden worden beëindigd en kunnen mogelijk een hogere transitievergoeding uitonderhandelen.