Beslissing Hoge Raad over slapende dienstverbanden

In deze blog leest u over de beslissing van de Hoge Raad over slapende dienstverbanden en transitievergoedingen/ ontslagvergoedingen.

Leestijd: 10 – 15 minuten.

De Hoge Raad (HR) is de hoogste Nederlandse rechterlijke organisatie. De HR heeft recentelijk een beslissing geschreven over de houdbaarheid van slapende dienstverbanden en de transitievergoedingen die daardoor niet worden uitbetaald. In deze blog informeren wij u over deze beslissing.

Beslissing Hoge Raad over slapende dienstverbanden

  • De Hoge Raad heeft uitgesloten dat slapende dienstverbanden opgezegd kunnen worden door een voorstel tot wijziging van arbeidsvoorwaarden van de werknemer. Het gaat hier om het zogenoemde Stoof/Mammoet-arrest.
  • Wel is de maatstaf van goed werkgeverschap van toepassing (artikel 7:611 BW). Dat betekent in feite dat de werkgever zich als een goed werkgever moet gedragen. Daaruit kan volgens de HR worden afgeleid dat een werkgever verplicht is om mee te werken aan een einde van een slapend dienstverband wanneer de werknemer daarom vraagt. Daarbij geldt dat dit verzoek ook gepaard gaat met betaling van de transitievergoeding.
  • De HR ziet wel een uitzondering op deze regel indien de werkgever re-integratie van de zieke werknemer kan beargumenteren. Als hiervan sprake is kan een slapend dienstverband in principe worden voortgezet omdat de werknemer binnen een bepaalde periode weer kan werken.
  • De HR wijst ook op de relatie tussen de transitievergoeding en het bedrag dat door het UWV aan de werkgever vergoed bij betaling van die vergoeding. De werkgever kan niet stellen dat de werknemer alleen dat bedrag aan transitievergoeding krijgt dat door het UWV wordt vergoed. De bedragen van de transitievergoeding en de compensatie daarvoor kunnen dus van elkaar verschillen en mogen niet tegen de werknemer worden gebruikt.

Transitievergoeding wordt betaald: dief van eigen portemonnee?

Aan de ene kant is het einde van slapende dienstverbanden goed nieuws voor werknemers. Hierdoor zullen veel transitievergoedingen worden uitbetaald aan werknemers. Aan de andere kant geldt wel dat werkgever de transitievergoeding terugkrijgt via het UWV. Het UWV betaalt dat geld weer uit gelden die ontvangen zijn uit loon. Het is daarom nog maar de vraag of het einde van slapende dienstverbanden en de betaling van transitievergoedingen wel echt in het voordeel is van de werknemer.

Contact

Neem contact met ons op 020 261 60 10.