Het ontslagjournaal deel 2

In deze nieuwe blog nemen wij de actualiteiten met u door in combinatie met het arbeidsrecht van vandaag. Zo leggen wij uit of een werkgever een werknemer kan ontslaan door zaken die in de media zijn gekomen.

In deze tweede editie nemen wij een uitgelekte e-mail onder de loep waarin een werkgever heel transparant was over de beslissing om een gekleurde sollicitant niet aan te nemen. Klik hier voor de eerste editie.

Casus

Jeffrey Koorndijk solliciteerde bij het bedrijf Mike de Wilde Electronics voor een stageplaats. Koordijk, zelf van Surinaamse origine, kreeg de volgende tekst terug als reactie op zijn sollicitatie van het bedrijf.

Heb nog even gekeken is niks. Ten eerste een donker gekleurde (neger). En op zijn cv weinig tot geen ervaring met computers enz.

Koorndijk was vanzelfsprekend verbaasd. Deze reactie werd wel logisch toen duidelijk werd dat de bedrijfsleider, die namens het bedrijf reageerde, per ongeluk op ‘antwoorden’ had gedrukt in plaats van ‘doorsturen’.

Ontslag op staande voet of andere maatregelen?

In deze blogvorm besteden wij aandacht of deze gang van zaken arbeidsrechtelijke gevolgen kan hebben. Daarvoor geldt als uitgangspunt dat we het elektronicabedrijf als werkgever zien en de bedrijfsleider, die bovenstaande reactie heeft geschreven als werknemer zien.

Officiële waarschuwing

Problematisch is de e-mail van de bedrijfsleider waarin wordt aangegeven dat er is besloten om iemand een stageplaats te weigeren op grond van zijn huidskleur. De tekst van de e-mail geeft geen ruimte tot interpretatie: er is sprake van een discriminerende en racistische opmerking. De gedraging van de bedrijfsleider is in ieder geval ernstig genoeg voor een officiële waarschuwing.

Ontslag op staande voet of niet?

Discriminatie en racisme is bij wet verboden. De inhoud van de e-mail van de bedrijfsleider is daarom voldoende voor ontslag op staande voet. Een belangrijke kanttekening is dat de bedrijfsleider zich veilig voelde om het bericht naar zijn werkgever te sturen. Dat duidt op het bestaan van een bepaalde bedrijfscultuur waarin dergelijke opmerkingen worden getolereerd. Op dit punt zou het  ontslag aangevochten kunnen worden door de bedrijfsleider.

Vaststellingsovereenkomst?

De werkgever kan ervoor kiezen om de bedrijfsleider een vaststellingsovereenkomst te geven. Het punt van hierboven over de bedrijfscultuur bij het elektronicabedrijf geeft wel aanleiding tot twijfel of de werknemer de overeenkomst zal ondertekenen.

Ontbinding bij de kantonrechter

Hoewel de e-mail niet door de beugel kan is dit feit op zichzelf onvoldoende voor een ontbindingsverzoek. De werknemer zal meer feiten zoals officiële waarschuwingen of een mediationtraject moeten aanvoeren zodat een beroep kan worden gedaan op een verstoorde arbeidsrelatie.

Contact

Heeft u ook hulp nodig bij ontslag. Neem snel contact op met ons via 020 261 60 10. Onze arbeidsjuristen zijn vandaag nog bereikbaar, geen wachtrijen!