Het ontslagjournaal

In deze nieuwe blog nemen wij de actualiteiten met u door in combinatie met het arbeidsrecht van vandaag. Zo leggen wij uit of een werkgever een werknemer kan ontslaan door gebruik van social media of andere gedragingen.  In deze eerste editie bekijken wij of een opzienbarende Instagram-post van een amateurvoetbalclub, in aanloop naar een wedstrijd, een ontslagwaardig feit oplevert.

Casus

Een jeugdelftal van voetbalvereniging PVCV (JO17-2) plaatste een post via Instagram over de aankomende wedstrijd tegen voetbalclub DHSC. De post (inmiddels verwijderd door het elftal) bevatte een foto van logo’s van beide voetbalclubs waarbij een Marokkaanse vlag over het logo van de tegenstander werd geplakt. Verder stond daaronder de tekst ‘Vergeet niet je paspoort mee te nemen en neem extra sloten mee voor je fiets’. Ook werd er verwacht dat de voetbalwedstrijd zou ontaarden in een vechtpartij.

Het probleem met de post was de relatie tussen de etniciteit van de spelers uit het elftal van de tegenstander en de negatieve verwachtingen die daaruit. Dit verband werd als racistisch gezien en kreeg daarom aandacht via social media.

Ontslag op staande voet of andere maatregelen?

De vraag die in deze bijdrage wordt behandeld is of deze gang van zaken arbeidsrechtelijke gevolgen kan hebben. Daarvoor geldt als uitgangspunt dat we de voetbalclub als werkgever zien en een werknemer daarvan de post in de wereld heeft geholpen.

Officiële waarschuwing?

Ja, een officiële waarschuwing zou in de rede liggen. De post koppelt de etniciteit van spelers van de tegenstander aan negatief gedrag waardoor de post als racistisch kan worden gezien. Dat wordt onderbouwd met de foto van de Marokkaanse vlag en de verwachting dat er diefstal zal worden gepleegd.

Schorsing of non-actiefstellen?

Een schorsing en een non-actiefstelling komt op hetzelfde neer: de werknemer wordt tijdelijk van de werkvloer gehaald om een besluit van de werkgever over ontslag of andere mogelijke sancties af te wachten. In deze situatie gaat het om een post op social media die als racisme of discriminatie in een andere vorm kan worden gezien. Dergelijke uitlatingen zijn in principe ontoelaatbaar op de werkvloer. Er mag dus worden verwacht dat een werkgever daar actie tegen onderneemt. Het schorsen van de werknemer kan daarom zeker een gevolg zijn van de Instagram-post.

Ontslag op staande voet of niet?

Discriminatie / racisme is vanzelfsprekend verboden. Het is tegen de Grondwet en is zelfs strafbaar. Dergelijke uitingen hoeven niet te worden getolereerd en gaan zo ver dat een werkgever over mag gaan tot ontslag op staande voet.

Een werkgever moet wel zorgvuldig te werk gaan om het ontslag geldend te maken. Dat betekent dat een werkgever duidelijk moet aangeven met welke reden de werknemer wordt ontslagen en waarom de werknemer grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond.

Vaststellingsovereenkomst?

De vaststellingsovereenkomst is geen maatregel zoals hierboven aan de orde is gekomen in de vorm van een ontslag of een waarschuwing, maar kan wel worden gegeven om een einde te maken aan de arbeidsrelatie.

Het is mogelijk dat het vertrouwen van de werkgever in de werknemer onherstelbaar beschadigd is geraakt door deze social media post. Daarom kan de werkgever ervoor kiezen om de arbeidsrelatie te stoppen met een vaststellingsovereenkomst. De werkgever moet wel opletten dat de handtekening van de werknemer is vereist voor een succesvol ontslag. Het gaat in dit geval namelijk om ontslag met wederzijds goedvinden.

Ontbindingsverzoek bij de kantonrechter?

Het ontbinden van de arbeidsovereenkomst is zeker een mogelijkheid. Gezien de omstandigheden zou de werkgever moeten inzetten op de zogenoemde e-grond. De werkgever moet dan aantonen dat sprake is van verwijtbaar handelen van de werknemer.

Mochten er meer problemen zijn rondom de werknemer, dan kan de werkgever eventueel de i-grond aan wenden. Bijvoorbeeld als de werknemer ook disfunctioneert. Dit heeft wel de voorkeur omdat de kans op ontbinding groter is. Bovendien kan de werkgever bij ernstige verwijtbaarheid de kantonrechter verzoeken om geen transitievergoeding te hoeven betalen aan de werknemer.

Bron van de casus.

Contact

Heeft u ook hulp nodig bij ontslag. Neem snel contact op met ons via 020 261 60 10. Onze arbeidsjuristen zijn vandaag nog bereikbaar, geen wachtrijen!