Werkweigering wordt vaststellingsovereenkomst

Werkweigering wordt vaststellingsovereenkomst na ontslag op staande voet.

Leestijd: 2 – 4 minuten.

Werkweigering?

Een receptioniste is het eerste contactpunt voor klanten van een vastgoedbedrijf. Haar taak is klanten ontvangen, koffie halen voor wachtende klanten en afspraken aan of afmelden. Ze vindt haar werk leuk en haar werkgever is ook tevreden over haar functioneren. Sinds kort wordt ze gevraagd om andere taken mee te nemen voor haar werkgever. Ze wil een goed werknemer zijn en accepteert deze taken. Het gaat dan vooral om administratieve zaken die ze vanuit haar kantoor kan doen. Ze vindt het niet erg en ziet deze nieuwe taken als een extra verantwoordelijkheid.

De tevredenheid van de receptioniste slaat om wanneer zij gevraagd wordt om de toiletten schoon te maken bij de receptie. Dat valt verkeerd bij de receptioniste. Zij laat duidelijk merken dat ze niet gediend is van het verzoek van de werkgever. Hiermee is een arbeidsconflict geboren.

Ontslagbrief vermeldt werkweigering als reden

De werkgever is op zijn beurt niet gediend van de wijze waarop de receptioniste van zich afbijt. De werkgever probeert zijn verzoek nog te onderbouwen, maar de receptioniste weigert gehoor te geven aan het verzoek om toiletten schoon te maken. Daarom gaat de werkgever over tot ontslag op staande voet. Daarvoor geeft hij haar een ontslagbrief waarin werkweigering als reden voor het ontslag wordt opgevoerd.

Ontslag op staande voet wordt ontslag met wederzijds goedvinden

De receptioniste is boos en zoekt naar een arbeidsjurist. Na een gesprek met een van onze arbeidsjuristen begrijpt ze gebaat is bij specialistische hulp. Het arbeidsconflict is geëscaleerd en het advies van de arbeidsjurist klinkt goed. Zijn advies komt erop neer dat het ontslag waarschijnlijk niet houdbaar is en dat ontslag met wederzijds goedvinden een betere optie is. Dat betekent dat een vaststellingsovereenkomst tussen werknemer en werkgever wordt gesloten om de arbeidsovereenkomst op een nette manier te beëindigen. De arbeidsjurist heeft dit plan tot uitvoer gebracht. Hierdoor werd rekening gehouden met de opzegtermijn, recht op WW en een vergoeding van de kosten van de arbeidsjurist. Verder kreeg de receptioniste een transitievergoeding en een ontslagvergoeding mee.

Contact

Werkweigering? Dat is het begin van een arbeidsconflict. Laat u altijd adviseren. Bel naar 020 261 60 10.