Werkweigering en ontslag op staande voet 

Werkweigering en ontslag op staande voet. Lees in deze blog meer.

Leestijd: 4 – 8 minuten.

Wat is werkweigering?

Er is sprake van werkweigering wanneer een werknemer weigert om gevolg te geven aan redelijke verzoeken van de werkgever om te werken. Vanwege deze definitie denken werkgevers ten onrechte dat in hun geval sprake is van werkweigering van een werknemer. In de praktijk ligt dat namelijk genuanceerder. Eerst een aantal kanttekeningen.

Redelijke opdracht

De opdracht die door de werknemer wordt geweigerd moet ‘redelijk’ zijn voordat sprake kan zijn van werkweigering. Dat betekent dat het werk van de werknemer moet passen bij het werk dat hij heeft verricht en past bij zijn vaardigheden. Als een magazijnmedewerker die alleen in een magazijn heeft gewerkt de opdracht krijgt om ook te bezorgen, dient hij een rijbewijs te hebben. Als hij geen rijbewijs heeft kan hij geen auto besturen en dus geen spullen bezorgen. Daarom kan gesteld worden dat bezorgwerkzaamheden geen redelijke opdracht is van de werkgever voor de magazijnmedewerker. Als hij deze opdracht zou weigeren zal geen sprake zijn van werkweigering.

Dossieropbouw en waarschuwingen zijn belangrijk

Als de werkgever geen dossier heeft bijgehouden van de werknemer wordt ontslag moeilijk te rechtvaardigen. Dat geldt ook voor ontslag wegens werkweigering. Een voorbeeld kan dit verhelderen.

Een werknemer is in gesprek met de werkgever over het hervatten van zijn werkzaamheden. Beide partijen komen er niet uit en de werkgever geeft een termijn aan waarin de werknemer zijn werkzaamheden moet hervatten. De werknemer komt niet op het werk opdagen en de werkgever gaat over tot ontslag op staande voet (wegens werkweigering). Het ontslag is in dit geval onterecht omdat de werkgever niet kan aantonen dat de opdracht redelijk was en omdat de werknemer niet was gewaarschuwd voor de mogelijkheid van werkweigering.

Ontslag op staande voet door werkweigering?

Werkweigering is een geldig argument voor ontslag op staande voet. Als ontslag op staande voet wordt gegeven is sprake van een onmiddellijk einde van de arbeidsovereenkomst. De werknemer heeft in dat geval geen recht op loon en zal geen WW-uitkering ontvangen. Ontslag op staande voet kent daarom grote gevolgen voor de werknemer. Deze vorm van ontslag is slecht nieuws, maar niet altijd kansloos.

Contact

Ontslag op staande voet is altijd vervelend, maar nooit kansloos. Bel daarom naar 020 261 60 10 voor meer specialistische hulp.