Werkweigering en het recht op transitievergoeding 

In deze blog gaan we vandaag werkweigering en het recht op transitievergoeding behandelen. Vandaag bespreken wij twee juridische onderwerpen die verband met elkaar kunnen houden: werkweigering en de transitievergoeding. Het ontstaan van het een kan leiden tot verlies van het andere.

Leestijd: 5 – 10 minuten.

Werkweigering

Werkweigering betekent dat de werknemer geen gehoor geeft aan opdrachten die door de werkgever worden gegeven. De werknemer kan daar verschillende redenen voor hebben zoals de normen en waarden die hij hanteert of het geloof dat hij volgt. Ook is het mogelijk dat gediscussierd wordt over het werk dat dat werknemer moet doen of omdat de werknemer langdurig geen gehoor geeft aan opdrachten om te komen werken.

Het gevolg is dat er wrijving ontstaat tussen beide partijen waardoor een arbeidsconflict kan ontstaan, een vaststellingsovereenkomst wordt aangeboden of zelfs ontslag op staande voet kan volgen. Werkweigering leidt dus altijd tot een nare situatie waarbij de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd of waarbij het ontslag moet worden aangevochten.

Transitievergoeding / ontslagvergoeding

De transitievergoeding is in meerdere blogs ter sprake gekomen. Klik hier als u een uitvoerige beschrijving wil van de transitievergoeding. In feite is de transitievergoeding de ontslagvergoeding waar een werknemer recht op heeft wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Een van de uitzonderingen waarbij uitbetaling van deze vergoeding niet verplicht is, is ernstig verwijtbaar gedrag. Dat betekent dat wanneer ernstig verwijtbaar gedrag bewezen is, dat daarmee de transitievergoeding wordt verspeeld.

Kortom, ontslag op staande voet wegens werkweigering kan leiden tot ernstig verwijtbaar gedrag waardoor er geen recht meer bestaat op een transitievergoeding. Wel is het zo dat ontslag op staande voet wegens werkweigering vaak niet wordt toegestaan door de rechter. Laat u daarom altijd adviseren door een arbeidsjurist. De arbeidsjuristen van Novum kennen het arbeidsrecht en zijn op de hoogte van de wijzigingen daarvan.

Bel naar 020 261 60 10 voor meer informatie over ontslag op staande voet, transitievergoedingen of werkweigering. Onze arbeidsjuristen zijn altijd beschikbaar. Klik hier voor meer informatie.