Werknemer kan een billijke vergoeding krijgen

Werkgevers pas op! Werknemer kan een billijke vergoeding krijgen van meer dan 300.000 euro.

Ernstig verwijtbaar handelen door werkgever wegens onbehoorlijke functioneringsgesprekken leidt ertoe dat werkgever aan werknemer billijke vergoeding van € 300.445,50 moet betalen.

Casus

In dit geschil gaat het om een werkneemster in dienst als senior architect bij Mecanoo Architecten B.V. (hierna: Mecanoo). Werkneemster heeft een lang dienstverband bij Mecanoo, namelijk 24 jaar. Werkneemster heeft altijd naar volle tevredenheid van Mecanoo haar werkzaamheden uitgevoerd, tot Mecanoo geheel onverwacht tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek confronteert met ongegronde verwijten. Daarnaast stelt Mecanoo aan werkneemster een zeer onrealistisch verbeterplan voor – waaraan zij vanzelfsprekend onmogelijk kon voldoen.

Mecanoo verwijt werkneemster onder meer dat zij te duur is en weinig toegevoegde waarde heeft en dat ontwerpkwaliteiten ontbreken en projecten te weinig toegevoegde waarde hebben en verliesgevend zijn. Mecanoo stapt naar de kantonrechter en vraagt om de arbeidsovereenkomst te ontbinden (beëindigen) wegens disfunctioneren, een verstoorde arbeidsverhouding of de cumulatiegrond. De kantonrechter vindt dat de arbeidsverhouding verstoord is, maar vindt dat dit komt door de houding van Mecanoo.

Waarom koos de rechter de kant van de werknemer?

De ongegronde verwijten en het niet reële verbeterplan van Mecanoo vindt de rechter zeer onbehoorlijk en onzorgvuldig. De rechter besluit om aan werkneemster een billijke vergoeding toe te kennen van € 300.445,50.

Welke argumenten hebben geleid tot een billijke vergoeding van meer dan drie ton?

Hierin betrekt de rechter een aantal gezichtspunten: de kleine kans dat de 59-jarige werkneemster nog werkzaam zal raken in een vergelijkbare baan (in de jonge en dynamische creatieve sector), de inkomensschade begroot vanaf het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt tot het moment waarop werkneemster pensioen zou krijgen. Op dit bedrag wordt wel de te krijgen WW-uitkering in mindering gebracht. Vanzelfsprekend werd aan de werkneemster ook de transitievergoeding van € 47.374,50 toegekend.

Wat kan een werkgever hiervan leren?

De rechter geeft hiermee het signaal af dat het ontzettend belangrijk is dat een werkgever op behoorlijke en zorgvuldige wijze omgaat met werknemers. De rechter neemt daarbij alle omstandigheden van het geval mee in het bepalen van een billijke vergoeding.

Mecanoo had in deze kwestie eventuele verbeterpunten tijdig en op behoorlijke wijze met werkneemster moeten communiceren. Ingeval van afwezigheid van verbetering, had Mecanoo een realistisch verbeterplan aan werkneemster moeten aanbieden. Werkneemster had dan een eerlijke kans gekregen zich te verbeteren en als zij daarin niet was geslaagd, had Mecanoo wellicht een goede kans de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden, slechts onder betaling van de wettelijke transitievergoeding (en dus zonder een dergelijke hoge billijke vergoeding).

Heeft u vragen over ontslag? Neem dan contact op met onze arbeidsjuristen. Zij zijn vandaag nog beschikbaar om u te helpen en staan zowel werknemers als werkgevers te woord. Bel naar 020 261 60 10 voor onmiddellijke hulp bij ontslag.

Contact

Heeft u ook hulp nodig bij ontslag. Neem snel contact op met ons via 020 261 60 10. Onze arbeidsjuristen zijn vandaag nog bereikbaar, geen wachtrijen!