Werkgever sluit vaststellingsovereenkomst na ontslag op staande voet na drugsgebruik werknemer

De werknemer in kwestie werkt als financial controller en ervaart veel stress. Daarom rookt hij af en toe cannabis. Naar eigen zeggen weerhoudt hem dit van uitvallen en kan hij zijn werk beter uitvoeren. Hij houdt zijn drugsgebruik wel geheim en doet dit vaak voor en na werktijd. Lange tijd gaat dit goed totdat een zak met cannabis uit zijn zak valt tijdens de lunch in de bedrijfskantine.

Ontslagbrief en ontslag op staande voet wegens drugsgebruik

De werknemer schaamt zich voor het voorval, maar krijgt wel een ontslagbrief mee waarin wordt aangegeven dat hij op staande voet is ontslagen wegens drugsgebruik op het werk. De werknemer probeert met man en macht de werkgever tot andere gedachten te brengen, maar zonder succes. Het ontslag blijft gehandhaafd, zijn transitievergoeding zal niet worden uitbetaald en de bonus in de vorm van een ontslagvergoeding verdwijnt als sneeuw voor de zon.

Ontslag met wederzijds goedvinden en vergoedingen

De werknemer neemt contact met ons op voor juridisch advies. Kort daarna maakt een van onze arbeidsjuristen bezwaar en zorgt voor een vaststellingsovereenkomst. Hiermee kunnen beide partijen in goed overleg uit elkaar gaan. Daarmee kwam een einde aan het ontslag op staande voet en werd gekozen voor ontslag met wederzijds goedvinden. Een verbetering omdat het arbeidsconflict tot een einde kwam en de transitievergoeding weer in beeld kwam.

Contact

Heeft u ook vragen over ontslag op staande voet? Onze arbeidsjuristen werken over heel Nederland en zijn bereikbaar via 020 261 60 10.