Werkgever ontslaat administratiemedewerker

Werkgever ontslaat administratiemedewerker op grond van werkweigering.

Leestijd: 2 – 4 minuten.

Arbeidsconflict over extra taken

Een administratiemedewerker verwerkt salarisuitbetalingen bij een groot accountantskantoor. Dat doet hij al enkele jaren waarbij er geen klachten zijn over de medewerker. Omdat hij het zo goed doet kiest de werkgever ervoor om ook facturen bij hem onder te brengen. Bij facturen spelen zaken als belasting en btw mee en dat maakt de medewerker bang. De werknemer is bang dat hij daar fouten mee gaat maken waardoor de werkgever in de problemen kan komen. Hij geeft daarom vriendelijk te kennen dat hij geen behoefte heeft aan de taken met betrekking tot facturen. Hij vindt het raadzaam dat de werkgever deze taak bij een andere medewerker onderbrengt.

De werkgever reageert als een wesp gestoken. In de ogen van de werkgever wordt de medewerker beloond met extra taken met verantwoordelijkheid. De medewerker zou dit moeten zien als een beloning en zou moeten instemmen met het verzoek van werkgever.

Reactie medewerker komt terug in ontslagbrief

De werkgever blijft aandringen dat de medewerker de taken over de facturen moet aannemen. De werknemer voelt zich onder druk gezet en geeft aan dat hij dat niet fijn vindt. De werkgever is woest en spreekt met de HR-afdeling. De werknemer krijgt kort na dit overleg een ontslagbrief in de handen gedrukt.  In deze brief wordt werkweigering als reden genoemd van het ontslag. Daarin refereert de werkgever naar de woorden die gebezigd zijn door de werknemer.

Ontslag op staande voet wordt vaststellingsovereenkomst

De medewerker zit vol met emotie en besluit advies in te winnen. De arbeidsjurist biedt een luisterend oor en maakt einde aan de twijfel met zijn advies. Volgens hem is een vaststellingsovereenkomst het beste middel om het arbeidsconflict te beslechten. Hiermee wordt het mogelijk om ontslag met wederzijds goedvinden toe te passen. De werkgever werkt mee wanneer de arbeidsjurist een vaststellingsovereenkomst voorstelt. Hiermee kan de arbeidsovereenkomst op een goede manier worden afgewikkeld waarbij rekening wordt gehouden met recht op WW en de opzegtermijn. Ook krijgt de medewerker een transitievergoeding en een ontslagvergoeding.

Contact

Werkweigering? Dat is het begin van een arbeidsconflict. Laat u altijd adviseren. Bel naar 020 261 60 10.