Welke ontslagsoorten bestaan in het arbeidsrecht?

Welke ontslagsoorten bestaan in het arbeidsrecht? Lees in deze blog meer.

Leestijd: 10 – 15 minuten .

Ontslag kan in veel soorten voor komen. Het is voor de werkgever, maar nog meer voor de werknemer van belang om deze te kennen omdat iedere soort andere gevolgen kent.

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Ontbinding van het dienstverband kan alleen via de rechter. Een ontbindingsprocedure wijst daarom altijd op het bestaan of het komen van een rechtszaak. Daarnaast kan alleen de werkgever een ontbindingsverzoek indienen bij de rechter. Het is aan de werknemer of zich daartegen te verweren met behulp van een arbeidsjurist of arbeidsadvocaat. De werkgever moet in 2019 een van de wettelijke ontbindingsredenen kiezen en beargumenteren voor de rechter. Vanaf 2020 kan hij ontbindingsredenen combineren door invoering van de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans).

Opzeggen arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst kan opgezegd worden door beide partijen. Voor de werkgever geldt dat hij toestemming moet vragen aan het UWV voordat hij tot opzegging overgaat. Dit kan het geval zijn bij een reorganisatie of bij langdurig ontslag van de werknemer. De werkgever kan in speciale omstandigheden meteen overgaan tot opzeggen. Dit noemen wij ontslag op staande voet en wordt hieronder beschreven.

De arbeidsovereenkomst loopt af

Het gaat hier om een tijdelijk contract waarin een einddatum is bepaald. Werknemers en werkgevers denken ten onrechte dat op moment van einddatum de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt. Dit is onjuist; de werkgever moet op tijd laten weten dat hij de arbeidsovereenkomst niet zal verlengen en dat deze op einddatum zal eindigen. Als de werkgever dit niet doet kan de arbeidsovereenkomst stilzwijgend worden verlengd. Als de werknemer doorwerkt na einddatum wordt de arbeidsovereenkomst stilzwijgend verlengd.

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is het onmiddellijk opzeggen van de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden. Het gaat dan vaak om een reden die strafbaar is of daartegen aan schurkt. De rode draad bij deze redenen is dat de aanwezigheid van de werknemer niet meer getolereerd wordt op de werkvloer. De reden wordt vaak op een ontslagbrief kenbaar gemaakt.

Vaststellingsovereenkomst (ontslag met wederzijds goedvinden)

Een vaststellingsovereenkomst wordt soms beëindigingsovereenkomst genoemd omdat deze overeenkomst strekt tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In deze overeenkomst worden de laatste afspraken ter afwikkeling van het dienstverband afgesproken. Denk daarbij aan de ontslagvergoeding, transitievergoeding, eindafrekening en bepaalde emolumenten zoals vakantiedagen en bonussen. Een vaststellingsovereenkomst moet altijd worden nagekeken op juistheid en recht op WW.

Contact

Heeft u vragen over dit onderwerp? Onze arbeidsjuristen helpen u graag verder. Bel naar 020 261 60 10.