Welke ontslaggronden zijn het minst kansrijk voor cumulatieontslag?

Welke ontslaggronden zijn het minst kansrijk voor cumulatieontslag? Lees het in de blog.

Kort gezegd gaat het erom dat vanaf 2020 werkgever meerdere onvoldragen ontslaggronden met elkaar mogen combineren om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Voorheen moest de werkgever een ontslaggrond kiezen en hierop zijn ontbindingsverzoek indienen bij de rechter. In deze blog staan wij stil bij de ontslaggronden die het beste met elkaar gecombineerd kunnen worden voor een succesvolle ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Ontslaggronden arbeidsrecht

Alle ontslaggronden van ons arbeidsrecht zijn als volgt.

  • Bedrijfseconomische redenen;
  • Langdurige ziekte;
  • Regelmatig verzuim;
  • Ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de arbeid;
  • Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
  • Werkweigering door ernstig gewetensbezwaar;
  • Een verstoorde arbeidsverhouding;
  • Andere redenen.

Welke ontslaggronden zijn van toepassing voor cumulatie-ontslag?

Ontslaggrond 3 tot en met 8 kunnen met elkaar worden gecombineerd voor cumulatieontslag. De eerste twee ontslaggronden staan namelijk ter beoordeling van het UWV en niet van de rechter. Ontslag wegens cumulatie wordt alleen door de rechter beoordeeld. Kies daarom nooit voor een cumulatieontslag wegens bedrijfseconomische redenen en / of langdurige ziekte. De rechter zal dit afwijzen.

Contact

Heeft u vragen over de WAB? Bel dan naar 020 261 60 10 voor meer informatie. Onze arbeidsjuristen hebben ruime ervaring met ontslagzaken.