Wat is een beëindigingsovereenkomst?

De beëindigingsovereenkomst wordt gebruikt om de arbeidsovereenkomst in goed overleg stop te zetten. Arbeidsrechtelijk spreken we eigenlijk van een vaststellingsovereenkomst. Omdat veel mensen toch ‘beëindigingsovereenkomst’ gebruiken in plaats van ‘vaststellingsovereenkomst’ schrijven wij vandaag over de beëindigingsovereenkomst.

Wat staat er in de beëindigingsovereenkomst?

De Overeenkomst dient tot ontslag met wederzijds goedvinden. Daarin worden de laatste afspraken keurig vastgelegd. Denk daarbij aan een transitievergoeding of ontslagvergoeding. Ook mag geen sprake zijn van ontslag op staande voet of dat de werknemer zelf ontslag heeft genomen. Hieronder geven wij puntsgewijs aan wat u verder kunt verwachten.

  • Mag geen verwijt worden gemaakt ten aanzien van het ontslag;
  • Moet een kostenvergoeding krijgen voor het inschakelen van juridische hulp;
  • Moet een duidelijke weergave hebben van zijn transitievergoeding / ontslagvergoeding;
  • Indien mogelijk moeten het concurrentiebeding en relatiebeding te worden verwijderd;
  • De werknemer moet vrijgesteld worden van werkzaamheden zodat hij in de tussentijd naar een nieuwe baan kan zoeken;
  • Werknemer en werkgever geven elkaar finale kwijting. Dat betekent dat de overeenkomst de laatste rechten en plichten bevatten. Nadat deze is ondertekend en de ontbindingstermijn hiervan is verstreken kunnen beide partijen niets meer van elkaar vorderen.

Recht op een WW-uitkering

Een goede overeenkomst betekent recht op WW. Het is wel van belang dat u deze laat controleren omdat er wel valkuilen bestaan. Indien u tekent voor ontslag bij ziekte of wanneer de arbeidsovereenkomst niet tussentijds kan worden opgezegd kunt u de uitkering mislopen. Onze arbeidsjuristen kunnen u hierbij helpen.

De eerste vaststellingsovereenkomst is een concept

Het is de werkgever die vaak het initiatief neemt tot ontslag en u een beëindigingsovereenkomst toezendt. Het gaat hier vaak om een eerste versie die nog aangepast kan worden door middel van onderhandelingen. Omdat wij als arbeidsjuristen ervaring hebben met het arbeidsrecht en deze overeenkomsten weten wij exact hoe wij een beëindigingsovereenkomst met betere voorwaarden op tafel kunnen krijgen.

Wat is een beëindigingsovereenkomst? Neem contact met ons op.

Heeft u hulp nodig? Bel dan naar onze arbeidsjuristen die over heel Nederland werken. Zij kennen het arbeidsrecht en kunnen u verder helpen. Bel dan naar 020 261 60 10 voor meer hulp. Onze ervaren arbeidsjuristen helpen u graag verder.