Wanneer is sprake van een arbeidsovereenkomst? 

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst? Lees in deze blog meer.

Leestijd: 2 tot 5 minuten.

Een arbeidsovereenkomst wordt dagelijkse gehanteerd terwijl lang niet altijd duidelijk is wanneer deze bestaat. Dat komt omdat er andere contractuele relaties bestaan in ons recht waarmee mensen afspraken kunnen maken over het verrichten van arbeid. Daarvoor bestaat bijvoorbeeld een overeenkomst van opdracht of andere overeenkomsten.

Voorwaarden arbeidsovereenkomst

  • Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer de arbeid persoonlijk wordt verricht door de werknemer. Dat betekent bijvoorbeeld dat hij zich niet vrijelijk kan laten vervangen;
  • De werkgever keert salaris uit aan de werknemer voor de arbeid dat door hem is verricht;
  • De werkgever heeft het gezag over de werknemer. Dat betekent dat de werkgever aanwijzingen en opdrachten geeft die door de werknemer worden opgevolgd.

Als bovenstaande kenmerken in de praktijk voorkomen is meestal sprake van een arbeidsovereenkomst. Het is verstandig om de arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen ondanks dat mondelinge akkoorden over afspraken juridische bindend zijn.

Regels over arbeidsovereenkomst

Werkgever en werknemer zijn vrij om zoveel mogelijk afspraken te maken in de arbeidsovereenkomst. Toch bevat het arbeidsrecht dwingende regels waarvan niet afgeweken kan worden ten nadele van de werknemer. Let daarom altijd op wat in de arbeidsovereenkomst wordt afgesproken.

Contact

Heeft u vragen over de arbeidsovereenkomst bel ons op 020 261 60 10.