Vaststellingsovereenkomst ontvangen tijdens coronacrisis

VSO ontvangen tijdens de coronacrisis? Lees in deze blog meer.

Leestijd: 5 – 8 minuten.

U bent ontslagen of wordt geconfronteerd met ontslag tijdens de coronacrisis. Het kan zijn dat u op staande voet bent ontslagen, een ontslagbrief heeft gehad met als mededeling dat uw werk heeft geweigerd of dat u een vaststellingsovereenkomst heeft gekregen. De uitbraak van corona zorgt voor veel onzekerheid bij werknemers. Novum juristen probeert met deze bijdrage zoveel mogelijk onzekerheid weg te nemen en hulp te bieden bij vragen over ontslag. In deze blog gaan wij in op de vaststellingsovereenkomst.

Ontslagbescherming en corona

Als werknemer (en werkgever) is het belangrijk om te weten dat de ontslagbescherming onverminderd geldt. Vanuit de overheid zijn er richtlijnen uitgevaardigd om de bestrijding van corona mogelijk te maken. Deze richtlijnen hebben verder geen invloed op de ontslagbescherming van de werknemer. Als werknemer hoeft u dus niet te denken dat ontslag in het algemeen makkelijker is geworden voor de werkgever.

Vaststellingsovereenkomst gekregen tijdens coronacrisis

U heeft een vaststellingsovereenkomst gekregen tijdens of gedurende de bestrijding van corona. De vaststellingsovereenkomst wordt soms ook beëindigingsovereenkomst genoemd. Vanuit dat kader is het daarom makkelijk te begrijpen dat deze overeenkomsten de arbeidsovereenkomst beëindigd. In de vaststellingsovereenkomst worden laatste afspraken gemaakt over de transitievergoeding, ontslagvergoeding en eindafrekening in aanloop naar het einde van de arbeidsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst maakt in die zin ontslag met wederzijds goedvinden mogelijk.

Voordelen van de vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst is in feite ontslag met wederzijds goedvinden. Dat betekent dat beide partijen hun visie kunnen geven op het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Dat geeft de werknemer een optie om een arbeidsjurist in te schakelen die de beste voorwaarden kan uitonderhandelen. Daarbij kan de werknemer denken aan de hoogst mogelijke transitievergoeding / ontslagvergoeding. De vaststellingsovereenkomst maakt, indien goed opgesteld, het recht op WW waarschijnlijker.

Terugkomen op getekende vaststellingsovereenkomst?

U heeft een vaststellingsovereenkomst, maar wil toch in gesprek over andere voorwaarden die in eerste instantie waren overeengekomen. Als werknemer heeft u twee weken om de vaststellingsovereenkomst te ontbinden. Dit moet ook in de vaststellingsovereenkomst staan. Als deze bedenktermijn niet is opgenomen in de overeenkomst wordt de bedenktermijn met een extra week verlengd (dus drie weken in plaats van twee weken). Kortom, u kunt terugkomen op de vaststellingsovereenkomst, maar u heeft in de regel maar twee weken.

Contact

Heeft u vragen over arbeidsrechtelijke kwesties zoals vaststellingsovereenkomsten, ontslag op staande voet, werkweigering etc. in relatie tot corona? Bel dan naar 020 261 60 10.