Verwijtbaar handelen en werkweigering

Cumulatieontslag: Ontslag werknemer wegens verwijtbaar handelen of nalaten en werkweigering door ernstig gewetensbezwaar

Kort gezegd gaat het erom dat vanaf 2020 werkgever meerdere onvoldragen ontslaggronden met elkaar mogen combineren om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Voorheen moest de werkgever een ontslaggrond kiezen en hierop zijn ontbindingsverzoek indienen bij de rechter.  

In een eerdere blog legden wij uit dat cumulatieontslag niet mogelijk is op de gronden van bedrijfseconomische redenen en langdurige ziekte. In deze blog leggen wij uit of cumulatieontslag met als redenen verwijtbaar handelen of nalaten en werkweigering mogelijk is.    

Gronden voor cumulatieontslag  

Cumulatieontslag heeft betrekking op de volgende ontslaggronden die in het arbeidsrecht worden genoemd.    

  1. Regelmatig verzuim;  
  2. Ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de arbeid; 
  3. Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;   
  4. Werkweigering door ernstig gewetensbezwaar;  
  5. Een verstoorde arbeidsverhouding;  
  6. Andere redenen.

Cumulatieontslag is mogelijk!   

Cumulatieontslag is mogelijk omdat het gaat om ontslaggronden die door de rechter worden beoordeeld. Daarentegen gaat het hier om een lastige combinatie. 

In de kern draait het om een werknemer die verwijtbaar heeft gehandeld of iets in dezelfde mate heeft nagelaten en daarbij zijn werk niet wil uitvoeren vanwege een ernstig gewetensbezwaar. Een gewetensbezwaar kan makkelijk worden bewezen door een gesprek aan te gaan met de werknemer en hiervan verslag te doen.  

Verwijtbaar handelen of nalaten is moeilijker te bewijzen. De werkgever moet dan aantonen dat de werknemer een fout heeft begaan die hem zwaar kan worden toegerekend. Daarbij zal de werknemer of gewezen moeten zijn op zijn fout door bepaalde gedragsreglementen of moeten zijn persoonlijke omstandigheden niet opwegen tegen ontslag.  

Contact    

Heeft u vragen over de cumulatieontslag of over de WAB? Bel dan naar 02026106010 voor meer informatie. Onze arbeidsjuristen hebben ruime ervaring met ontslagzaken. Lees hier meer artikelen.

Verwijtbaar handelen en werkweigering

Novum biedt uitkomst

U krijgt een eigen jurist
Uw jurist adviseert u over de mogelijkheden
Geen onverwachte risico’s meer
Snel weten waar u aan toe bent
Geheel vrijblijvend
Disclaimer: Novum juristen deelt algemene informatie over verschillende juridische zaken. Deze informatie is door onze specialisten bijeengebracht en gepubliceerd om zoveel mogelijk mensen te helpen. Omdat iedere zaak anders is en wetten voortdurend veranderen kunnen wij niet garanderen dat alle informatie correct en actueel is. Indien u op het punt staat om beslissingen te nemen is het sterk aanbevolen dat u eerst contact met ons op neemt. Hierdoor kunt u ook vragen stellen aan onze specialisten.

91% van onze klanten beveelt Novum juristen aan.

Persoonlijk

9,1

Snelheid

8,8

Expertise

8,5

Resultaat

8,9