Vaststellingsovereenkomst wordt vernietigd door fraude

Vaststellingsovereenkomst wordt vernietigd door fraude. Lees in deze blog meer.

De vaststellingsovereenkomst is een ideaal middel voor werknemer en werkgever om uit elkaar te gaan met wederzijds goedvinden. Een van de zaken die deze overeenkomst aantrekkelijk maakt is de term finale kwijting. Dat houdt in dat partijen niets meer van elkaar kunnen eisen. Dat betekent dat iedere partij zeker is dat de andere partij geen vorderingen meer tegen hem kan indienen zoals een schadevergoeding, ontslagvergoeding, of transitievergoeding.

Het verhaal

In dit verhaal had een werknemer als manager van een financiële afdeling frauduleuze handelingen gepleegd tijdens zijn dienstverband. De werkgever had hier geen weet van en sloot in goed vertrouwen een vaststellingsovereenkomst met de frauderende werknemer. Enkele jaren later deed de werkgever onderzoek naar fraude waarbij de naam van de inmiddels vertrokken werknemer opdook. Conclusie: de werknemer had de werkgever voor vier ton bedrogen.

De werkgever ondernam actie en eiste alle ontslagvergoedingen terug die aan de werknemer waren betaald. De werknemer wees de vorderingen van de werkgever van de hand door naar de finale kwijting te wijzen.

Vernietiging vaststellingsovereenkomst

Normaal gesproken geldt de finale kwijting, maar in dit geval werd de vaststellingsovereenkomst vernietigd omdat de werkgever op moment van het sluiten van de vaststellingsovereenkomst niets wist van de fraude.  De rechter bepaalde dat de vaststellingsovereenkomst met een beroep op dwaling vernietigd kon worden.

Transitievergoeding en dwaling

De transitievergoeding en andere vergoedingen moesten worden terugbetaald door de werknemer. De werkgever kon de vaststellingsovereenkomst vernietigen en won de zaak.

Contact

Heeft u vragen over de vaststellingsovereenkomst, transitievergoeding of ontslag op staande voet? Bel dan naar 020 261 60 10 voor meer informatie. Onze arbeidsjuristen staan voor u klaar.