Vaststellingsovereenkomst ontbinding

Ontbinding van de vaststellingsovereenkomst? U bent werknemer en u wil terugkomen op de afspraken in de vaststellingsovereenkomst. Is dit mogelijk? Dit is zeker mogelijk. U kunt namelijk gebruik maken van de wettelijke bedenktermijn die gekoppeld is aan de vaststellingsovereenkomst.

Vaststellingsovereenkomst Ontbinding

Op grond van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een vaststellingsovereenkomst binnen twee weken ontbonden kan worden zonder opgaaf van redenen. De verklaring waarin de vaststellingsovereenkomst wordt ontbonden moet wel schriftelijk worden gedaan. Het is aldus mogelijk om terug te komen op de afspraken uit de vaststellingsovereenkomst. Sterker nog: de wettelijke bedenktermijn moet in de vaststellingsovereenkomst worden vermeld. Als dit niet wordt vermeld in de vaststellingsovereenkomst wordt de wettelijke bedenktermijn verhoogd naar drie weken.

Redenen om de vaststellingsovereenkomst te ontbinden

Redenen om de vaststellingsovereenkomst te ontbinden kunnen gelegen liggen in het feit dat de vaststellingsovereenkomst fouten bevat of nadelige bedingen. Fouten zouden kunnen leiden tot het verliezen van het recht op WW. Het is na ontbinding van de vaststellingsovereenkomst mogelijk om deze fouten en bedingen te verwijderen door een nieuwe vaststellingsovereenkomst met de werkgever af te spreken.

Een ander voordeel is dat u met de ontbinding de mogelijkheid creëert om rechtsbijstand in te schakelen om de nieuwe vaststellingsovereenkomst vorm te geven. Het wordt dan mogelijk om via ons kantoor de gunstige voorwaarden te vergroten en de ongunstige voorwaarden weg te contracteren.  Lees hier ook een artikel van het UWV over de vaststellingsovereenkomst.