Vaststellingsovereenkomst na arbeidsconflict met leidinggevende

Vaststellingsovereenkomst na arbeidsconflict? Lees in deze blog meer.

Leestijd: 5 – 10 minuten.

Casus

De werkneemster werkte als assistent filiaalmanager waarbij ze werd aangestuurd door de lokale filiaalmanager. Zij gaf aan zich onprettig te voelen bij de wijze waarop hij leiding gaf. Ze vond dat ze op kleine punten kritiek kreeg waarbij de manager haar met pesterige opmerkingen kleineerde. De werkneemster ging iedere dag met een rotgevoel naar huis en met lood in de schoenen weer naar haar werk. Op een bepaalde dag kwam het tot ontbranding en beet ze haar manager toe dat hij een ‘engnek’ was.

Arbeidsconflict

Door de opmerking naar haar manager had wellicht ontslag op staande voet mogelijk kunnen zijn. De werkgever koos niet voor ontslag, maar deed verder niets. De werkneemster was ten einde raad en wilde niet terug naar de werkvloer. Er ontstond hierdoor een arbeidsconflict. Het idee om terug te gaan naar haar werk gaf haar spanning, stress en onzekerheid.

Ontslag nemen? NEE!

Ze nam contact met ons op. We gaven het advies om zelf geen ontslag te nemen omdat ze zichzelf in de vingers zou snijden. Zelfstandig ontslag nemen betekent geen WW-uitkering en afstand doen van de transitievergoeding. Daarnaast zat het haar hoog dat haar werkgever haar klachten over de manager en de daardoor ontstane stress niet serieus nam.

Vaststellingsovereenkomst / beëindigingsovereenkomst

Namens de werknemer hebben wij een vaststellingsovereenkomst (soms ‘beëindigingsovereenkomst’ genoemd) uitonderhandeld met de werkgever. Hierdoor konden wij de financiële verliezen van de werknemer het hoofd bieden. Immers, deze overeenkomst garandeert het recht op WW en houdt het recht op transitievergoeding open. Verder kregen we de werkgever zover om de juridische kosten van de werknemer te dekken. Op deze manier konden wij ontslag met wederzijds goedvinden realiseren zonder dat de werkneemster een ontslagbrief heeft gekregen.

Contact

Neem contact met ons op 020 261 60 10.