Vaststellingsovereenkomst financiële bedingen

In deze blog gaan wij de financiële bedingen van de vaststellingsovereenkomst bespreken. U heeft een vaststellingsovereenkomst ontvangen. Een vaststellingsovereenkomst wordt vaak door de werkgever aan een werknemer gegeven met de intentie om in goed overleg tot een einde te komen van de arbeidsovereenkomst.

Waar moet u op letten?

Een vaststellingsovereenkomst bestaat uit een veelvoud aan punten. Voor een werknemer zijn de volgende punten met name de volgende financiële bedingen van belang:

  1. Het recht op WW moet gegarandeerd zijn. De tekst in de vaststellingsovereenkomst moet op een dusdanige wijze worden opgesteld dat het recht op WW vaststaat. Er dient op onomstotelijke wijze duidelijk te worden gemaakt dat de werknemer geen verwijt kan worden gemaakt ten aanzien van het ontslag;
  2. De eindafrekening moet worden vastgelegd. De werknemer bouwt vakantiedagen en mogelijk overige emolumenten op die voor het einde van de arbeidsovereenkomst goed moeten worden vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst;
  3. Het bedrag van een eventuele transitievergoeding moet worden vastgelegd.  Ook kan het zo zijn dat er recht bestaat op een vergoeding op grond van een sociaal plan. Dit laatste is vaak het geval wanneer de vaststellingsovereenkomst is gegeven in het kader van een reorganisatie of andere bedrijfseconomische redenen voor ontslag;
  4. De kosten voor het inschakelen van rechtsbijstand voor het nakijken van de vaststellingsovereenkomst kan worden vergoed door de werkgever.