Vaststellingsovereenkomst concurrentiebeding 

Nadelige bedingen in de vaststellingsovereenkomst zijn doorgaans het concurrentiebeding, het geheimhoudingsbeding en het relatiebeding. Wat is de functie en waarde van deze bedingen in de vaststellingsovereenkomst? Hieronder volgt een uiteenzetting van het concurrentiebeding.

Concurrentiebeding: belang van de werkgever

Het concurrentiebeding wordt wettelijk geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Haast iedere arbeidsovereenkomst en vaststellingsovereenkomst bevat een concurrentiebeding. Het doel van het concurrentiebeding is om werknemers ervan te weerhouden om bij een concurrent in loondienst te gaan werken.

De werkgever beoogt daarmee om zijn positie op de markt te beschermen door te voorkomen dat zijn concurrentie sterker wordt door werknemers die hij zelf heeft opgeleid. De werkgever heeft dus een sterk belang bij het behoud van het concurrentiebeding. De werkgever neemt daarom haast altijd het concurrentiebeding mee in de vaststellingsovereenkomst.

Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen?

Concurrentiebeding: belang van de werknemer

De werknemer heeft daarentegen belang op een bepaalde vrijheid op de arbeidsmarkt om naar een nieuwe baan te zoeken. Doorgaans zijn werknemers opgeleid of ervaren binnen een bepaalde sector waardoor het aannemelijk is dat er gesolliciteerd zal worden bij een concurrent van de ex-werkgever.

Het concurrentiebeding betekent daarmee een beperking op de vrijheid van de werknemer op de arbeidsmarkt. De werknemer heeft er aldus belang bij dat het concurrentiebeding komt te vervallen na het ontslag bij de huidige werkgever. De werknemer wil daarom het liefste zien dat het concurrentiebeding niet wordt meegenomen in de vaststellingsovereenkomst. In het geval een concurrentiebeding staan de belangen van beide partijen dus lijnrecht tegenover elkaar.

Een concurrentiebeding moet altijd schriftelijk worden overeengekomen tussen werknemer en werkgever. Er bestaat aldus een schriftelijkheidsvereiste voor een geldig concurrentiebeding. Hieraan is ook voldaan wanneer er wordt verwezen naar bijgevoegde arbeidsvoorwaarden. Dit heeft de Hoge Raad geoordeeld in twee arresten (ECLI:NL:HR:2008:BC0384 en ECLI:NL:HR:2017:364).

Laat uw vaststellingsovereenkomst altijd nakijken op de geldigheid of ongeldigheid van het concurrentiebeding. Neem contact met ons op zodat wij uw vaststellingsovereenkomst kunnen nakijken. Telefoonnummer: 020 261 60 10. Klik hier voor meer informatie.

Bronnen

ECLI:NL:HR:2008:BC0384, ECLI:NL:HR:2017:364