Vaststellingsovereenkomst concurrentiebeding 

Nadelige bedingen in de vaststellingsovereenkomst zijn doorgaans het concurrentiebeding, het geheimhoudingsbeding en het relatiebeding. Wat is de functie en waarde van deze bedingen in de vaststellingsovereenkomst? Hieronder volgt een uiteenzetting van het concurrentiebeding.  

Concurrentiebeding: belang van de werkgever 

Het concurrentiebeding wordt wettelijk geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Haast iedere arbeidsovereenkomst en vaststellingsovereenkomst bevat een concurrentiebeding. Het doel van het concurrentiebeding is om werknemers ervan te weerhouden om bij een concurrent in loondienst te gaan werken.

De werkgever beoogt daarmee om zijn positie op de markt te beschermen door te voorkomen dat zijn concurrentie sterker wordt door werknemers die hij zelf heeft opgeleid. De werkgever heeft dus een sterk belang bij het behoud van het concurrentiebeding. De werkgever neemt daarom haast altijd het concurrentiebeding mee in de vaststellingsovereenkomst. 

Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen?

Lees hier meer

Concurrentiebeding: belang van de werknemer 

De werknemer heeft daarentegen belang op een bepaalde vrijheid op de arbeidsmarkt om naar een nieuwe baan te zoeken. Doorgaans zijn werknemers opgeleid of ervaren binnen een bepaalde sector waardoor het aannemelijk is dat er gesolliciteerd zal worden bij een concurrent van de ex-werkgever.

Het concurrentiebeding betekent daarmee een beperking op de vrijheid van de werknemer op de arbeidsmarkt. De werknemer heeft er aldus belang bij dat het concurrentiebeding komt te vervallen na het ontslag bij de huidige werkgever. De werknemer wil daarom het liefste zien dat het concurrentiebeding niet wordt meegenomen in de vaststellingsovereenkomst. In het geval een concurrentiebeding staan de belangen van beide partijen dus lijnrecht tegenover elkaar.  

Een concurrentiebeding moet altijd schriftelijk worden overeengekomen tussen werknemer en werkgever. Er bestaat aldus een schriftelijkheidsvereiste voor een geldig concurrentiebeding. Hieraan is ook voldaan wanneer er wordt verwezen naar bijgevoegde arbeidsvoorwaarden. Dit heeft de Hoge Raad geoordeeld in twee arresten (ECLI:NL:HR:2008:BC0384 en ECLI:NL:HR:2017:364).  

Laat uw vaststellingsovereenkomst altijd nakijken op de geldigheid of ongeldigheid van het concurrentiebeding. Neem contact met ons op zodat wij uw vaststellingsovereenkomst kunnen nakijken. Telefoonnummer: 0202616010. Klik hier voor meer informatie.

Vaststellingsovereenkomst concurrentiebeding

Bronnen 

ECLI:NL:HR:2008:BC0384 

ECLI:NL:HR:2017:364  

Novum biedt uitkomst

U krijgt een eigen jurist
Uw jurist adviseert u over de mogelijkheden
Geen onverwachte risico’s meer
Snel weten waar u aan toe bent
Geheel vrijblijvend

Disclaimer: Novum juristen deelt algemene informatie over verschillende juridische zaken. Deze informatie is door onze specialisten bijeengebracht en gepubliceerd om zoveel mogelijk mensen te helpen. Omdat iedere zaak anders is en wetten voortdurend veranderen kunnen wij niet garanderen dat alle informatie correct en actueel is. Indien u op het punt staat om beslissingen te nemen is het sterk aanbevolen dat u eerst contact met ons op neemt. Hierdoor kunt u ook vragen stellen aan onze specialisten.

91% van onze klanten beveelt Novum juristen aan.

Persoonlijk

9,1

Snelheid

8,8

Expertise

8,5

Resultaat

8,9