Vaststellingsovereenkomst artikelen

De vaststellingsovereenkomst (artikelen) hebben we al een aantal keer beschreven in andere blogs. Samengevat dient de overeenkomst ertoe om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Laten we het vandaag over de artikelen hebben die in de overeenkomst kunnen voorkomen.

Het begin van de vaststellingsovereenkomst en de artikelen

Het begin van de overeenkomst bevat de redenen waarom de overeenkomst wordt aangegaan. Deze redenen kunnen liggen in een ontslag met wederzijds goedvinden, een verschil in inzicht over het uit te voeren werk of een tekort aan werk voor de werknemer. Voor de werknemer is het belangrijk dat dit gedeelte ‘WW-proof’ is. Het UWV zal hier zeker op letten.

Non-actiefstelling / schorsing

Indien er in de overeenkomst non-actiefstelling/ schorsing is opgenomen, dan is de werknemer tot de beëindigingsdatum vrijgesteld van werk. Bovendien ontvangt de medewerker ook gewoon loon in die periode.

Datum van opzegging

In de overeenkomst moet een einddatum van de arbeidsovereenkomst worden vermeld. Hier wordt ook aangegeven welke opzegtermijn geldt. Het is verstandig om in de periode van de opzegtermijn contact te zoeken met het UWV.

Vergoedingen

Een vaststellingsovereenkomst bevat de hoogte van de transitievergoeding / ontslagvergoeding. Een goede arbeidsjurist kan mogelijk een hogere vergoeding uitonderhandelen bij de werkgever dan waar u werkelijk recht op heeft. Bij een reorganisatie wordt de hoogte van uw vergoeding in het Sociaal Plan genoemd.

Uw cao kan meer vergoedingen bevatten die bovenop uw loon en transitievergoeding uitbetaald kunnen worden. Bekijk daarom altijd uw cao of u geen vergoedingen of bonussen misloopt. Andere vergoedingen kunnen worden gegeven voor specifieke doeleinden zoals outplacement of het zoeken van rechtshulp.

Loon en overige emolumenten

Na beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft u recht op uitbetaling van uw vakantiegeld en een 13e maand. Hierbij bestaat ook ruimte voor overleg over andere emolumenten zoals bonussen of provisies.

Getuigschrift

De werkgever moet u een goed getuigschrift meegeven. Dit is gunstig voor uw kansen op een nieuwe baan.

Relatiebeding

In de overeenkomst kunnen afspraken gemaakt worden over het benaderen van het klantenbestand van de werkgever nadat de arbeidsovereenkomst is beëindigd.

Concurrentiebeding

De vaststellingsovereenkomst kent meestal een concurrentiebeding. Dat beding weerhoudt u ervan om bij concurrenten van de werkgever in dienst te treden. Concurrentiebedingen kunnen vervelend zijn voor uw kansen op de arbeidsmarkt. In sommige gevallen moeten concurrentiebedingen ongeldig worden verklaard of kunnen deze uit de vaststellingsovereenkomst worden verwijderd door tussenkomst van een arbeidsjurist.

Geheimhoudingsbeding

In sommige gevallen heeft de werknemer een bepaalde functie uitgeoefend waarbij met bedrijfsgevoelige informatie is gewerkt. Het is dan gebruikelijk dat er een geheimhoudingsbeding bestaat.

Bedenktermijn

U mag de vaststellingsovereenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden binnen een termijn van twee weken. Als dit beding niet is opgenomen in de overeenkomst wordt deze termijn met een week verlengd.

Finale kwijting

Het tekenen van de vaststellingsovereenkomst betekent dat partijen geen vorderingen meer op elkaar hebben. Een ondertekende vaststellingsovereenkomst maakt daarmee een einde van alle aanspraken die u mogelijk heeft op de werkgever. Laat de vaststellingsovereenkomst daarom altijd nakijken.

Indien u vragen heeft over de vaststellingsovereenkomst en de artikelen? Bel dan naar onze arbeidsjuristen. Zij zijn gespecialiseerd op gebied van arbeidsrecht. Bel naar 020 261 60 10. Voor meer informatie kunt u hier klikken.