Transitievergoeding / ontslagvergoeding of billijke vergoeding?

In deze blog gaan we de Transitievergoeding / ontslagvergoeding en de billijke vergoeding behandelen. Het Nederlandse arbeidsrecht bevat twee verschillende vergoedingen die bij ontslag mogelijk zijn. Het gaat om de transitievergoeding en de billijke vergoeding.

De transitievergoeding is in feite de ontslagvergoeding. In de volksmond wordt gesproken van een ontslagvergoeding, maar in het arbeidsrecht wordt tegenwoordig van een transitievergoeding gesproken. U heeft recht op een transitievergoeding wanneer uw dienstverband minimaal twee jaar heeft geduurd en u door de werkgever wordt ontslagen.

De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald aan de hand van uw dienstjaren en salaris. In 2020 worden de regels over de transitievergoeding veranderd. Wij kunnen voor u uitrekenen waar u recht op heeft. Neem hierover contact op met onze arbeidsjuristen.

Als u op staande voet bent ontslagen is een transitievergoeding wellicht nog mogelijk. Hiervoor moeten wij uw omstandigheden kennen de reden van het ontslag.

De billijke vergoeding wordt betaald wanneer de werkgever zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen. De billijke vergoeding komt dus voor bij arbeidsconflicten en ontslag. Vaak gaat het om ontslag op staande voet om een ongeldige reden of een reden die te licht is voor ontslag. De billijke vergoeding is enigszins vaag en heeft geen berekeningsformule zoals de transitievergoeding. Desondanks kunnen wij met rechtspraak tot een berekening komen van een billijke vergoeding.

Ontslag via een vaststellingsovereenkomst / beëindigingsovereenkomst

Als u samen met de werkgever tot een akkoord komt over een ontslagvoorstel (ook wel vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst genoemd), dan zal gesproken worden over de transitievergoeding maar niet over de billijke vergoeding. In deze gevallen is namelijk geen sprake van ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever. Wel is het mogelijk door het inschakelen van een arbeidsjurist om een hogere transitievergoeding uit te onderhandelen dan wettelijk verplicht is.

Contact

Onze arbeidsjuristen gaan voor de hoogste vergoedingen voor u. Wij kunnen de hoogste transitievergoedingen en billijke vergoedingen uit het vuur slepen waarbij onze kosten vaak worden vergoed door de werkgever. Neem contact met ons op via 020 261 60 10.