Transitievergoeding en vaststellingsovereenkomst 

Transitievergoeding en vaststellingsovereenkomst? Lees in deze blog meer.

Leestijd: 5 minuten.

Wanneer sprake is van ontslag met wederzijds goedvinden is sprake van een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is een juridisch document waarin een aanbod wordt gedaan voor het ontslag van een werknemer. Veelal wordt dit document opgesteld door een bedrijfsjurist of een HR-medewerker en krijgt de werknemer bedenktijd over de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst.

Transitievergoeding / ontslagvergoeding

Werknemers benaderen ons met vragen over de vaststellingsovereenkomst en de transitievergoeding. De transitievergoeding is een ontslagvergoeding die na een tweejarig dienstverband is opgebouwd door de werknemer. Als de werknemer meer dienstjaren heeft gemaakt wordt de transitievergoeding vanzelfsprekend hoger.

Vaststellingsovereenkomst

In de vaststellingsovereenkomst wordt vaak een aanbod gedaan voor de betaling van deze vergoeding. Kijk daarom altijd na of uw vaststellingsovereenkomst een transitievergoeding bevat. Na een tweejarig dienstverband is een werkgever hiertoe verplicht. Daarnaast is het eerste aanbod vaak een concept-vaststellingsovereenkomst. In andere woorden: het gaat om een eerste versie. Deze versie bevat vaak fouten of verkeerde berekeningen waardoor u minder krijgt dan waar u recht op heeft.

Arbeidsjurist inschakelen

Wanneer u een arbeidsjurist inschakelt kunt u de vaststellingsovereenkomst laten nakijken waarbij aandacht is voor de transitievergoeding, een compensatie voor juridisch advies en het recht op een WW-uitkering. Verder kan deze jurist een hogere transitievergoeding uitonderhandelen door gebruik te maken van zijn kennis van het arbeidsrecht.

Tip Novum Juristen

Schakel ons in als u de vaststellingsovereenkomst wil laten nakijken. Denkt u ook dat er meer te halen valt uit de het eerste aanbod van uw werkgever? Bel dan naar 020 261 60 10. Onze arbeidsjuristen zijn ervaren in deze zaken en helpen u graag verder.