Transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag

Transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag? Lees hier meer over.

Transitievergoeding

Het arbeidsrecht geeft aan dat de werkgever aan werknemer een transitievergoeding moet betalen nadat het dienstverband minimaal twee jaar heeft geduurd. Soms kan een dienstverband niet volledig eindigen, maar gedeeltelijk. Dit is het geval wanneer een werknemer een deel van zijn volledige uren van zijn dienstverband verliest.

Gedeeltelijk ontslag

Dat komt neer op ontslag voor een bepaald aantal uren van het dienstverband. Voorbeeld: een werknemer heeft een dienstverband voor 36 uur per week, maar verliest 8 uren op dit urentotaal. De werknemer wordt dan voor 8 uren ontslagen. Hiervoor wordt een werknemer wel eerst volledig ontslagen waarbij na het ontslag een nieuw dienstverband met minder uren aan hem wordt aangeboden.

Is gedeeltelijk ontslag een reden om geen transitievergoeding te krijgen?

Nee, de werknemer blijft recht houden op de transitievergoeding. Gedeeltelijk ontslag is uitzonderingsregel op de transitievergoeding. Daarvoor gelden namelijk andere regels, bijvoorbeeld als de werknemer zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen. De werkgever kan gedeeltelijk ontslag dus niet als reden gebruiken om geen transitievergoeding te betalen aan de werknemer.

Conclusie

Laat u bij ontslag altijd adviseren. Ook als het om een gedeeltelijk ontslag gaat. Zo bent u voorbereid op de toekomst en voorkomt u onnodige geschillen met uw werkgever. Bel naar 020 261 60 10 voor meer informatie.