Slapend dienstverband

In deze blog gaan wij het slapend dienstverband behandelen.

Recentelijk is een advies uitgebracht door de advocaat-generaal nadat een rechter vragen heeft gesteld over de houdbaarheid van slapende dienstverbanden. Ondanks dat rechters niet verplicht zijn om het advies op te volgen wordt het advies wel als gezaghebbend gezien en worden dergelijke advies wel opgevolgd. Het loont daarom om het advies uiteen te zetten en uit te leggen wat het advies betekent voor slapende dienstverbanden.

Wat is een slapend dienstverband?

Een slapend dienstverband is een lopende arbeidsovereenkomst die doelbewust niet wordt beëindigd door de werkgever om te voorkomen dat een hoge transitievergoeding uitbetaald moet worden aan een arbeidsongeschikte werknemer. Hoe zit dit precies?

Transitievergoeding

Op grond van de Wet werk en zekerheid (WWZ) moeten werkgevers een transitievergoeding uitbetalen aan de werknemer wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door de werkgever. Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding bij een dienstverband dat twee jaar of langer duurt. De hoogte van deze vergoeding wordt onder andere berekend door de lengte van het dienstverband. Dit is waar slapende dienstverbanden om de hoek komen kijken; veel werknemers werken een lange periode (20 jaren of meer) voor een werkgever waardoor zij bij beëindiging recht hebben op een flinke transitievergoeding. Daarentegen geldt dat werkgevers niet altijd financieel in staat zijn om deze vergoeding te betalen.

Waarom een slapend dienstverband?

De werkgever zit met een financieel probleem. Aan de ene kant wil hij af van de arbeidsongeschikte werknemer, maar heeft de werknemer wel recht op een forse transitievergoeding bij ontslag. Omdat de wet niet voorziet in dit probleem kiezen werkgevers ervoor om de werknemer in dienst te houden. De transitievergoeding moet namelijk uitbetaald worden bij beëindiging van het dienstverband. Omdat het dienstverband niet wordt beëindigd heeft de werknemer geen recht op een transitievergoeding. Daarom wordt er van ‘slapende’ dienstverbanden gesproken. Er bestaat wel een dienstverband, maar deze wordt slapend gehouden zodat de transitievergoeding niet uitbetaald hoeft te worden.

Goed werkgeverschap

Recentelijk zijn er rechtszaken gevoerd tegen de slapende dienstverbanden. Hiermee hebben werknemers de rechter gevraagd om ontslag door de werkgever af te dwingen zodat de transitievergoeding wel uitbetaald kan worden. Het argument is daarbij dat een slapend dienstverband in strijd is met goed werkgeverschap. Goed werkgeverschap is de verplichting van de werkgever om zich als een goed werkgever te gedragen. De redenering is dat een goed werkgever geen gebruik maakt van slapende dienstverbanden en ontslag moet geven aan de werknemer zodat hij recht heeft op de transitievergoeding. De rechter heeft in een eerste serie aan rechtszaken geoordeeld dat dit argument niet opgaat en dat slapende dienstverbanden kortom zijn toegestaan.

Uitspraak 28 maart 2019

Op hierboven genoemde dag heeft een rechter in Den Haag geoordeeld dat een werkgever niet meer gebruik mag maken van slapende dienstverbanden. Hiermee is een einde gekomen aan de juridische houdbaarheid van dergelijke dienstverbanden. De reden waarom de rechter is afgeweken van eerdere uitspraken is de Wet compensatie transitievergoeding. Zoals de naam doet vermoeden biedt deze wet compensatie aan de werkgever die een transitievergoeding moet uitbetalen aan de werknemer. Deze wet is ook in het leven geroepen om een einde te maken aan slapende dienstverbanden. Hieraan moet kortom gevolg aan worden gegeven door de werkgever. Omdat deze wet binnenkort wordt toegepast kan de werkgever zich niet meer verschuilen achter de eerdere rechtspraak waarin slapende dienstverbanden onaantastbaar bleken.

Advies van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal is van mening dat een werkgever een slapend dienstverband moet beëindigen wanneer een werknemer hierom verzoekt. Hierbij geldt dat de werkgever de transitievergoeding zoals deze is opgebouwd moet uitbetalen aan de werknemer. Voorheen kon een werkgever betogen dat de transitievergoeding een buitensporige kostenpost zou zijn. Omdat de Wet compensatie transitievergoedingen het recht aan werkgevers geeft op compensatie kan dat argument niet worden gebruikt. Dat betekent dat de werknemer op grond van goed werkgeverschap niet meer vast mag zitten aan een slapend dienstverband. Kortom, de werkgever is verplicht om het slapend dienstverband te beëindigen en daaropvolgend de verschuldigde transitievergoeding uit te betalen.

Advies voor werknemer

Een werknemer kan succesvol een slapend dienstverband laten beëindigen. Hiervoor kan het verstandig zijn om contact op te nemen met onze juristen. Zij weten hoe ze de arbeidsovereenkomst veilig kunnen beëindigen en zouden een hogere transitievergoeding kunnen uitonderhandelen. Bel naar 020 261 60 10. Klik hier voor meer informatie.