Ontslag op staande voet schadevergoeding

Schadevergoeding na geldig ontslag op staande voet voor werkgever

Als een ontslag op staande voet geldig is bestaat er ook nog een kans dat de werknemer een schadevergoeding moet betalen aan de werkgever. Dit is het geval als de werknemer wegens schuld of opzet, de werkgever geen andere keuze heeft gegeven dan het geven van ontslag op staande voet. Belangrijke factoren zijn in dat geval de lengte van het dienstverband en het loon dat zou zijn ontvangen over de periode van de wettelijke opzegtermijn. De werkgever dient er wel rekening mee te houden dat een kantonrechter kan oordelen dat deze vergoeding gematigd kan worden.

Een andere financiële meevaller kan zijn dat de werknemer door het ontslag op staande voet geen recht meer kan maken op de transitievergoeding. De transitievergoeding is een ontslagvergoeding voor de werknemer. De werknemer heeft in principe recht op een transitievergoeding wanneer hij minimaal twee jaar heeft gewerkt voor de werkgever. Doordat het ontslag op staande voet geldig is verklaard door een rechter verspeelt de werknemer zijn recht op een transitievergoeding. Let wel, de rechter kan wegens persoonlijke omstandigheden een gedeelte van de transitievergoeding toewijzen aan de werknemer.

Schadevergoeding na ongeldig ontslag op staande voet voor werknemer

Omdat er een sterke ontslagbescherming heerst en ontslag op staande voet ook fouten kunnen bevatten van de werkgever, komt het regelmatig voor dat de werknemer het ontslag op staande voet met succes weet aan te vechten bij de rechter. De werknemer kan in dat geval kiezen tussen een aantal financiële meevallers. In principe kan de werknemer de kantonrechter vragen om een billijke vergoeding, een schadevergoeding wegens geen inachtneming van de wettelijke opzegtermijn en loondoorbetaling. De billijke vergoeding zou kunnen oplopen tot EUR 100.000, -. Door het ontslag op staande voet met succes aan te vechten heeft de werknemer ook zijn WW-recht gered. De werknemer was anders verwijtbaar werkloos geworden als hij het ontslag op staande voet niet had aangevochten. Verder heeft de werknemer ook het recht op de transitievergoeding, indien deze is opgebouwd, weten te herkrijgen.