Regelmatig verzuim en disfunctioneren  

Cumulatieontslag: ontslag werknemer wegens regelmatig verzuim en disfunctioneren.

Kort gezegd gaat het erom dat vanaf 2020 werkgever meerdere onvoldragen ontslaggronden met elkaar mogen combineren om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Voorheen moest de werkgever een ontslaggrond kiezen en hierop zijn ontbindingsverzoek indienen bij de rechter.

In een eerdere blog legden wij uit dat cumulatieontslag niet mogelijk is op de gronden van bedrijfseconomische redenen en langdurige ziekte. In deze blog leggen wij uit of cumulatieontslag met als redenen regelmatig verzuim en disfunctioneren mogelijk is.

Gronden voor cumulatieontslag

Cumulatieontslag heeft betrekking op de volgende ontslaggronden die in het arbeidsrecht worden genoemd.

  • Regelmatig verzuim;
  • Ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de arbeid;
  • Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
  • Werkweigering door ernstig gewetensbezwaar;
  • Een verstoorde arbeidsverhouding;
  • Andere redenen.

Cumulatieontslag is mogelijk!

Cumulatieontslag is mogelijk omdat het gaat om ontslaggronden die door de rechter worden beoordeeld. Daarnaast gaat het hier om een praktische en denkbaar ontslag.

Het gaat namelijk om een werknemer die zich regelmatig ziekmeldt met onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering en zijn functie niet naar behoren uitoefent. Regelmatig verzuim kan aangetoond worden met correspondentie of een verzuimregistratie. Disfunctioneren kan bewezen worden met gespreksverslagen van functioneringsgesprekken waarin het disfunctioneren van de werknemer is besproken. Het is daarbij wel belangrijk dat de werkgever zijn best doet om de werknemer alsnog te laten functioneren door een training of herplaatsing.

Contact

Heeft u vragen over de cumulatieontslag of over de WAB? Bel dan naar 020 261 60 10 voor meer informatie. Onze arbeidsjuristen hebben ruime ervaring met ontslagzaken.