Q&A ontslag wederzijds goedvinden

Q&A ontslag wederzijds goedvinden gaan we in deze blog behandelen. Ik heb een ontslagbrief gekregen. De werkgever zegt dat ze mijn contract met wederzijds goedvinden willen beëindigen (geen ontslag op staande voet) Hoe nu verder?

Leestijd: 2 tot 5 minuten.

Lees de brief aandachtig

Bekijk eerst of er sprake is van ontslag op staande voet. Soms is dit niet duidelijk. Ontslag op staande voet is een ernstig punt waarbij u door eigen schuld bent ontslagen. Daarvoor dient u per direct contact op te nemen met een arbeidsjurist.

Vraag om een schriftelijke versie

Vervolgens is het goed om uw werkgever te verzoeken om aan u een ontslagvoorstel te doen. Dit moet schriftelijk in de vorm van een vaststellingsovereenkomst / beëindigingsovereenkomst. Dit voorstel kunt u vervolgens laten nakijken.

Berekening transitievergoeding / ontslagvergoeding

Tot slot is het goed om aan uw werkgever te vragen om een berekening te geven van de transitievergoeding /ontslagvergoeding.

Vaststellingsovereenkomst / beëindigingsovereenkomst

Wanneer uw werkgever de arbeidsovereenkomst op deze manier wil beëindigen kunt u een vaststellingsovereenkomst verwachten. Soms wordt dit een beëindigingsovereenkomst genoemd. Is dit in lijn met het arbeidsrecht? Ja, dit is een geldige manier om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Moet ik bezwaar maken tegen de ontslagbrief?

Ja, om uitzicht te houden op een WW-uitkering kunt u het beste bezwaar maken. Daarnaast kunt u ook bezwaar maken tegen de redenen die in ontslagbrief staan. Daarvoor is het wel verstandig om een arbeidsjurist in te schakelen omdat zij de juridische argumenten kennen.

Heeft u vragen over ontslag met wederzijds goedvinden, ontslag op staande voet of vaststellingsovereenkomsten dan wel beëindigingsovereenkomsten? Bel dan naar onze arbeidsjuristen. Zij kennen het arbeidsrecht het beste en werken over heel Nederland. Bel naar 020 261 60 10.