Ontslagvergoeding en slapend dienstverband

In deze blog gaan we de ontslagvergoeding en slapend dienstverband behandelen. In deze bijdrage bespreken wij een uitspraak van een kantonrechter over slapende dienstverbanden. Daarnaast zullen wij het hebben over de nieuwe wet die slapende dienstverbanden tegen zal gaan.

Leestijd: 5 – 10 minuten.

Casus slapend dienstverband

De uitspraak ging over een werknemer die in dienst was bij Menzis. Door ziekte raakte zij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Omdat zij sinds 1984 werkzaam was bij de werkgever vroeg zij de werkgever om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De beëindiging zou leiden tot recht op de ontslagvergoeding (transitievergoeding). De ontslagvergoeding viel tamelijk hoog uit waardoor de werkgever niet van plan was om dit bedrag aan haar uit te keren.

Kort geding bij kantonrechter

De werknemer heeft daarom via kort geding aan de rechter gevraagd om haar werkgever te verplichten tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De rechter vond van belang dat de werknemer binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd zou bereiken. Juridisch zou dit tot gevolg hebben dat de arbeidsovereenkomst automatisch beëindigd wordt door het behalen van die leeftijd waarbij de transitievergoeding niet uitbetaald hoeft te worden. De werknemer zou daarmee een gigantische ontslagvergoeding mislopen.

Uitspraak kantonrechter

De rechter oordeelde dat de werkgever geen belang had bij het behouden van de arbeidsovereenkomst waardoor beëindiging wel plaats moest vinden.

Daarnaast was van belang dat de werknemer ziek en eenzaam was waardoor zij nog meer belang had bij de ontslagvergoeding. Kortom, de rechter bepaalde dat het bewust niet willen beëindigen van de arbeidsovereenkomst en het niet uitbetalen van de ontslagvergoeding in strijd is met goed werkgeverschap. Hierdoor werd de werkgever verplicht gesteld om beëindiging van de arbeidsovereenkomst te verzoeken bij het UWV en de ontslagvergoeding aan de werknemer uit te keren.

Heeft u hulp nodig met slapende dienstverbanden? Weet u niet wat u moet doen met een werkgever die weigert om over te gaan tot betaling van de transitievergoeding? Bel dan naar 020 261 60 10 voor meer informatie. Onze arbeidsjuristen willen u graag helpen. Klik hier voor meer informatie.