Ontslagsituaties bij Booking.com

Ontslagsituaties bij Booking.com: ontslag met wederzijds goedvinden, transitievergoedingen en vaststellingsovereenkomsten bij Booking.com.

Ontslagprofiel Booking.com

Booking.com is een Nederlands bedrijf dat in Amsterdam is opgericht. Tevens treft men daar het hoofdkantoor aan van de reisaanbieder. Bij Booking.com werken veel werknemers die waarschijnlijk vragen hebben over zaken als ontslag, reorganisaties en overige zaken. Deze informatiepagina is bedoeld voor deze werknemers.

Momenteel worden meerdere bedrijven getroffen door de coronacrisis. Deze situatie zorgt voor dalende inkomsten waardoor banen van werknemers op de tocht staan. In het nieuws is ook aangekondigd dat er ontslagen zullen vallen bij Booking.com. Daarom is de kans zeer groot dat werknemers worden ontslagen via een vaststellingsovereenkomst of in een collectieve ontslagprocedure. Als u werknemer bent van Booking.com kunt u ook meteen naar ons bellen. Als u naar 020 261 60 10 belt kunnen onze arbeidsjuristen u vandaag nog terugbellen.

Vaststellingsovereenkomsten bij Booking.com: transitievergoedingen, ontslag en arbeidsconflicten

De ontslagkans bij Booking.com ligt momenteel hoog. Veel werkgevers kiezen bij een ontslagwens voor een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt voorgesteld door een werkgever die in goed overleg tot een einde wil komen van de arbeidsovereenkomst.

Als werknemer is het van belang om de overeenkomst te laten nakijken zodat u weet dat u in aanmerking komt voor een WW-uitkering. Daarnaast zijn de ontslagvoorwaarden onderhandelbaar via een arbeidsjurist. Onze arbeidsjuristen kijken het ontslagvoorstel na en kunnen namens u een beter ontslagvoorstel bedingen zodat u financieel zo goed mogelijk uit het ontslag komt.

Ik heb een vaststellingsovereenkomst ontvangen van Booking.com. Wat doe ik nu?

Onze werkwijze is snel en kost weinig tot geen geld. Wij kijken uw vaststellingsovereenkomst na op WW-recht. Daarna doen wij een nieuw ontslagvoorstel aan uw werkgever toekomen met juridische argumenten. Op deze manier bedingen wij de hoogst mogelijke transitievergoeding en overige vergoedingen die mogelijk zijn. De kans is erg groot dat uw werkgever de juridische kosten draagt zodat u geen kosten hoeft te maken in dit ontslagtraject.

Ik heb een vaststellingsovereenkomst gekregen van Booking.com, maar ik ben het niet eens met de transitievergoeding. Wat kunt u voor mij betekenen?

De ontslagvoorwaarden van een vaststellingsovereenkomst kunnen worden gewijzigd wanneer u een ontslagspecialist heeft. Onze arbeidsjuristen onderhandelen met werkgevers voor de meest gunstige ontslagvoorwaarden. In uw situatie is een verbetering van ontslagvoorwaarden, waaronder de transitievergoeding waarschijnlijk mogelijk. Tijdens een reorganisatie is dat vaak het geval.

Ik heb naast een vaststellingsovereenkomst ook een arbeidsconflict gehad op mijn werk. Heeft dat nadelen voor de transitievergoeding?

Nee, een arbeidsconflict heeft geen invloed op de hoogte van uw transitievergoeding. Booking.com is de transitievergoeding gewoon verschuldigd aan u wanneer u een ontslagvoorstel heeft gehad. Onze arbeidsjuristen kunnen een arbeidsconflict omzetten naar goede redenen voor het doorvoeren van een verbeterd ontslagvoorstel. Hiermee kunnen wij de ontslagvoorwaarden van uw vaststellingsovereenkomst verruimen in uw voordeel.

Ontslag met wederzijds goedvinden bij Booking.com

Ontslag met wederzijds goedvinden is een ontslagvorm waarbij werkgever en werknemer beide ontslagvoorwaarden vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Beide partijen kunnen zelf ontslagvoorstellen doen om tot een akkoord te komen over de invulling van de vaststellingsovereenkomst.

Booking.com heeft mij een vaststellingsovereenkomst gegeven. Op internet lees ik ook over een beëindigingsovereenkomst. Wat is beter, een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst?

Er bestaat eigenlijk geen verschil tussen beide overeenkomsten. Soms wordt deze ontslagvorm gegoten in een beëindigingsovereenkomst en soms in een vaststellingsovereenkomst. Beide begrippen zijn inwisselbaar. Uiteindelijk dient de overeenkomst te worden nagekeken en kan een beter ontslagvoorstel met gunstige ontslagvoorwaarden worden bedongen door onze arbeidsjuristen.

Kan ik bij ontslag op staande voet ook naar ontslag met wederzijds goedvinden gaan?

Dat is mogelijk. Het is wel nodig dat u een arbeidsjurist inschakelt om het ontslag te laten omzetten. In plaats van de ontslagbrief voor ontslag op staande voet krijgt u dan een vaststellingsovereenkomst om het ontslag vast te laten leggen. Ook is het mogelijk dat de arbeidsjurist ontslagvoorwaarden toevoegt aan de vaststellingsovereenkomst.

Collectief ontslag bij Booking.com: transitievergoeding en vaststellingsovereenkomsten

Booking.com gaat helaas gebukt onder de coronacrisis. Daarom zijn er ook vragen over een collectieve ontslagprocedure. Hieronder verduidelijken onze arbeidsjuristen deze situatie met veel gestelde vragen over ontslag en daarop gegeven antwoorden.

Wat is collectief ontslag en wat kan ik verwachten?

Uw werkgever, Booking.com, kan een collectief gegeven ontslag aanmelden bij het UWV. Het UWV zal toetsen of deze procedure doorgang mag vinden vanwege de wettelijke vereisten die aan dat ontslag worden gesteld.

Waarschijnlijk zal Booking.com proberen om het ontslag met wederzijds goedvinden op te lossen. Dat betekent dat u een vaststellingsovereenkomst krijgt zodat het ontslag tussen werknemer en werkgever blijft. Dit is gunstiger omdat het UWV niet zal kijken naar de ontslagvoorwaarden waaronder u het bedrijf zal verlaten, maar slechts kijkt of het ontslag geldig is en zelf ontslagvoorwaarden zal stellen. U krijgt dus geen mogelijkheid om bijvoorbeeld over uw transitievergoeding te spreken. Laat daarom altijd uw vaststellingsovereenkomst nakijken.

Booking.com is naar het UWV gegaan om ontslag aan te vragen voor mij. Kan ik iets doen tegen de ontslagvergunning?

Jazeker, het is mogelijk om te onderzoeken of Booking.com fouten heeft gemaakt tijdens de procedure. Daarmee kunt u uw baan redden of via een vaststellingsovereenkomst met betere ontslagvoorwaarden uit dienst gaan.

Collega’s en ik willen graag de krachten bundelen om onze belangen het best te laten vertegenwoordigen. Kunnen wij ons allemaal bij u melden voor hulp bij de vaststellingsovereenkomst van Booking.com?

Absoluut. De arbeidsjuristen van Novum juristen kunnen u gezamenlijk helpen. Deze constructie is gebruikelijk. Hierdoor krijgt iedere werknemer het beste resultaat omdat u als collectief sterker staat tegen het ontslag. De arbeidsjuristen kunnen op deze manier het beste ontslagvoorstel bedingen in de vaststellingsovereenkomst.

Contact

Heeft u ook vragen over ontslag, vaststellingsovereenkomsten en arbeidsconflicten? Bel naar 020 261 60 10 voor een gesprek met een ervaren arbeidsjurist dat vandaag nog kan plaatsvinden.