Ontslagprocedure ingetrokken vaststellingsovereenkomst

Ontslagprocedure ingetrokken door sluiting vaststellingsovereenkomst. Lees in deze blog meer.

De werknemer kreeg ontslag op staande voet omdat zijn werkgever vond dat hij te agressief reageerde op een negatieve beoordeling tijdens een functioneringsgesprek. Tijdens dit gesprek liet de werkgever weten dat hij geen verbetering had laten zien na het vorige gesprek. Daartegenover stond dat de werknemer van mening was dat hij verbetering had getoond. De werknemer deed zijn werk wel goed. Het geschil ging echter over de salarisverhoging die de werknemer zou krijgen bij een positieve beoordeling. Na het gesprek verliet de werknemer boos de werkvloer.

Geen dringende reden in ontslagbrief

De werknemer kreeg op dezelfde dag nog een ontslagbrief per e-mail. Daarin stond geschreven dat de werknemer zelf ontslag had genomen. De werknemer was razend en wees naar de werkgever voor het ontstaan van een arbeidsconflict. De werknemer was verstandig en maakte met behulp van een van onze arbeidsjuristen bezwaar tegen het ontslag.

Ontslag op staande voet na bezwaarbrief

De werkgever reageerde op ons bezwaar met een nieuwe ontslagbrief. Daarin werd niet aangegeven dat de werknemer zelf ontslag had genomen, maar dat hij op staande voet was ontslagen. Een onbegrijpelijke keuze van de werkgever omdat ontslag op staande voet meteen moet volgen nadat de reden daarvan bekend is geworden. Het ontslag op staande voet was volgens de tweede ontslagbrief gebaseerd op het gedrag van de werknemer tijdens het functioneringsgesprek. Dat gesprek was inmiddels meer dan een week geleden gevoerd.

Aanvechten ontslag op staande voet

De werknemer was onverminderd boos en het tweede ontslag hielp daar niet bij. Namens de werknemer schreven wij een verzoekschrift waarin we het ontslag op staande voet hadden weerlegd. Hierdoor kwam een procedure bij de rechter over het ontslag dichtbij. De werkgever kreeg het benauwd en kwam alsnog met een schikkingsvoorstel.

Schikkingsvoorstel door ontslag met wederzijds goedvinden

Het schikkingsvoorstel van de werkgever kwam in de vorm van een vaststellingsovereenkomst. Hiermee werd de arbeidsovereenkomst beëindigd met wederzijds goedvinden en werd een ontslagprocedure voorkomen. Hierdoor werd het ontslag op staande voet ook weggenomen, kreeg de werknemer zijn transitievergoeding en werden zijn juridische kosten vergoed.

Contact

Heeft u vragen over ontslag op staande voet of ontslag met wederzijds goedvinden? Bel dan naar 020 261 60 10. Onze arbeidsjuristen zijn gespecialiseerd op alles op gebied van arbeidsrecht.