Ontslagen bij MediaMarkt

Vragen en antwoorden voor werknemers van MediaMarkt. Ontslagen bij MediaMarkt in verband met Corona? Collectief ontslag en ontslag op staande voet bij MediaMarkt.

Ontslag, ontslag op staande voet en arbeidsconflicten bij MediaMarkt

MediaMarkt is een Duitse keten van verschillende elektronische apparaten. Het bedrijf is gestart in Duitsland, maar heeft in Nederland een solide basis weten te bemachtigen voor de verkoop van consumentenelektronica zoals televisies en mobiele telefoons. Het hoofdkantoor van MediaMarkt is gevestigd in Ingolstadt (Duitsland).

Media Markt is in Nederland gevestigd op meer dan dertig plaatsen waar werknemers wellicht ontslagen kunnen worden. Novum juristen helpt werknemers over heel Nederland. Iedere Media Markt-werknemer kan dus bij ons terecht.

Ontslag op staande voet bij MediaMarkt

Ontslag op staande voet wegens diefstal

MediaMarkt is vooral retail en detailhandel. Dit betekent de aanwezigheid van kleine goederen die door mensen na aanschaf daarvan direct worden meegenomen uit de winkel. In dergelijke omstandigheden ligt diefstal op de loer. Daarmee komt ontslag op staande voet wegens diefstal voor. Doorgaans knoopt MediaMarkt gesprekken aan met de werknemer om het ontslag te bespreken. Daarbij kan hij geconfronteerd worden met camerabeelden waarop de diefstal te zien is.

Ontslag op staande voet wegens te laat komen

MediaMarkt werkt onder meer met studenten die een arbeidsovereenkomst aangaan met het oog op een bijbaan. Werknemers uit deze groep willen nog wel eens te laat aankomen op het werk. Ontslag op staande voet is mogelijk wegens te laat komen, maar is wel verbonden aan strenge eisen. Vanzelfsprekend is ontslag op staande voet niet mogelijk wanneer een werknemer een of twee keer te laat komt. Het ligt daarom eerder in de reden om een werknemer schriftelijk te waarschuwen. Als er voldoende waarschuwingen zich hebben opgevolgd zou ontslag op staande voet mogelijk zijn.

Ik ben op staande voet ontslagen bij MediaMarkt vanwege bovenstaande redenen. Wat doe ik nu?

Op staande voet ontslag is zeer serieus met vergaande gevolgen. Hiervoor is specialistische hulp nodig. Neem daarom contact op met een arbeidsjurist. De arbeidsjuristen van Novum juristen zijn vandaag nog bereikbaar.

Ik ben op staande voet ontslagen wegens een andere reden bij MediaMarkt. Kan ik ook bij jullie terecht?

Hiervoor geldt dezelfde boodschap als hierboven. Neem contact op met ons voor meer informatie. Hieronder staan onze gegevens.

Bent u op staande voet ontslagen? Dat is altijd vervelend, maar nooit kansloos. De arbeidsjuristen van Novum juristen kunnen u helpen bij ontslagzaken. Bel naar 020 261 60 10 voor hulp.

Arbeidsconflicten bij MediaMarkt

Ik heb een arbeidsconflict met mijn leidinggevende bij MediaMarkt. Hoe ga ik hier mee om?

Arbeidsconflicten geven veel stress en maken een werkvloer onprettig. Werknemers gaan dan met lood in de schoenen naar het werk. Uiteindelijk willen werknemers zich op zulke momenten ziekmelden en juridisch advies inwinnen. Als u een oplossing wil voor een arbeidsconflict, dan is ontslag met wederzijds goedvinden een optie. Om er zeker van te zijn dat het ontslag in goede banen wordt geleid, kunt u het beste een arbeidsjurist inschakelen. Een ervaren arbeidsjurist kan een vaststellingsovereenkomst uitonderhandelen waarin een goede ontslagregeling wordt opgenomen.

Ik heb altijd goede beoordelingen gehad van mijn werkgever. Toch heeft MediaMarkt mij medegedeeld dat ik rekening moet houden met ontslag. Wat nu?

Het kan zijn dat MediaMarkt uw functie boventallig heeft verklaard in het kader van collectief ontslag. Dat kan duiden op een (komende) reorganisatie. Ook kan het terugvallen van winsten en omzet van MediaMarkt door de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) leiden tot ontslagaanvragen van MediaMarkt. Dat duidt weer op het bestaan van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen.

In welk geval dan ook, ontslag is altijd een reden om contact op te nemen met een arbeidsjurist. Zeker in de coronacrisis is juridisch advies belangrijk. Bel naar 020 261 60 10 voor contact met onze arbeidsjuristen. Wij zijn ook tijdens de coronacrisis bereikbaar.

Transitievergoeding en ontslagvergoeding bij MediaMarkt

Is de uitbraak van corona (COVID-19) een reden voor de werkgever om de transitievergoeding niet uit te betalen?

Nee, de uitbraak van corona heeft weliswaar bepaalde wetten in het leven geroepen om ondernemers en bedrijven te helpen, maar het uitbetalen van de transitievergoeding blijft gelden als een verplichting van de werkgever. MediaMarkt is dus verplicht om u een transitievergoeding uit te betalen wanneer u daar recht op heeft.

Is er een verschil tussen de ontslagvergoeding en de transitievergoeding

Ja, in de volksmond wordt nog zo nu en dan gesproken van een ontslagvergoeding. Vanaf 2015 spreken we echter van een transitievergoeding. Verder heeft het onderscheid niet veel effect. Wij weten als arbeidsjuristen wat mensen bedoelen met beide termen.

Waarin kan ik zien wat mijn transitievergoeding is?

Uw werkgever zal dat aan u kenbaar maken. Als u een ontslagbrief heeft gekregen of een andere aanzegging voor ontslag, dan zal dat weergegeven worden in die brief of in andere correspondentie. Als er geen sprake is geweest van ontslag op staande voet, dan zult u zeer waarschijnlijk een vaststellingsovereenkomst krijgen waarin de transitievergoeding te zien is. Ook kunt u de transitievergoeding laten berekenen door uw jurist.

Heb ik een vaststellingsovereenkomst nodig voor een transitievergoeding?

Een vaststellingsovereenkomst geeft ruimte tot onderhandeling. Onze arbeidsjuristen doen als extra service een onderhandelingstraject met de werkgever om de transitievergoeding te verhogen. De kosten hiervoor worden doorgaans vergoed door de werkgever.

Contact

Wenst u bezwaar te maken tegen het ontslag of heeft u hulp nodig bij het beoordelen van de vaststellingsovereenkomst / beëindigingsovereenkomst van MediaMarkt? Bel dan naar 020 261 60 10. Onze arbeidsjuristen staan voor u klaar.