Ontslagen bij Fugro

Vragen en antwoorden bij gedwongen ontslagen, ontslag op staande voet en collectief ontslag.

Ontslag bij Fugro

Fugro verzamelt en verwerkt geo-data over onze planeet. Met deze data kan Fugro verschillende sectoren van adviezen voorzien zoals de bouw, oliesector en mijnbouw. Hiermee kunnen bepaalde projecten effectiever worden ingericht. Recentelijk is het nieuws naar buiten gekomen dat er ontslagen kunnen vallen bij Fugro. Fugro kent in Nederland ongeveer 1350 werknemers die mogelijk worden ontslagen.

Mogelijk ontslag bij Fugro vestigingen

Fugro heeft over de hele wereld verschillende vestigingen. In Nederland is het hoofdkantoor gevestigd te Leidschendam. Het lijkt erop dat de coronacrisis negatieve invloed heeft op de winst van Fugro waardoor gekeken wordt naar ontslag. Daarmee zal Fugro kent naast het hoofdkantoor ook andere vestigingen waar ontslag mogelijk is.

  • Fugro Amsterdam
  • Fugro Arnhem (x2)
  • Fugro Breda
  • Fugro Groningen
  • Fugro Leidschendam
  • Fugro Nootdorp (x2)
  • Fugro Utrecht
  • Fugro Weert

Collectief ontslag bij Fugro

Ik heb een brief ontvangen van Fugro met de mededeling dat mijn arbeidsovereenkomst wordt opgezegd. Is dat hetzelfde als ontslag?

Ja, als uw werkgever (Fugro) uw arbeidsovereenkomst opzegt, dan is sprake van ontslag. Het is alleen relevant om te weten om welke ontslagvorm het gaat. Het kan zijn dat u bijvoorbeeld op staande voet bent ontslagen, ontslag met wederzijds goedvinden of ontslag met bedrijfseconomische redenen kunt verwachten. Er zijn nog andere ontslagvormen, maar de de laatste ontslagredenen lijken het meest voor de hand te liggen vanwege de coronacrisis.

Moet ik zelf ontslag nemen bij Fugro nu het slecht gaat met het bedrijf?

Nee, u hoeft nooit zelf ontslag te nemen bij uw werkgever. De financiële situatie doet hier niet aan af. Wij raden aan om contact te blijven houden met uw contactpersoon binnen het bedrijf zodat u alle vorderingen in uw dossier kunt blijven volgen. Vaak gaat het om een HR-afdeling. Als zij duidelijk maken dat u wordt ontslagen, dan kunt u contact opnemen met een arbeidsjurist. De arbeidsjuristen van Novum juristen zijn tijdens de coronacrisis gewoon bereikbaar.

Ik heb met een aantal collega’s gesproken en wij willen gezamenlijk rechtshulp. Is het verstandig dat wij ons bij u aanmelden?

Ja, dat is zeker mogelijk. Als u zich met meerdere collega’s bij ons meldt, dan bestaat er meer kans op een goed ontslagvoorstel voor iedere collega’s. Daarnaast zijn er niet veel arbeidsjuristen beschikbaar door toedoen van de coronacrisis. Wij zijn beschikbaar om iedere collega bij te staan.

Bij ontslag kunt u een vaststellingsovereenkomst verwachten van de werkgever. De vaststellingsovereenkomst wordt gebruikt om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Het voordeel is dat er onderhandeld kan worden voor een zo gunstig mogelijke ontslagregeling. Dat betekent een zo hoog mogelijke transitievergoeding en eindafrekening.

Ontslag op staande voet en arbeidsconflict bij Fugro

Ik ben op staande voet ontslagen bij Fugro. Wat kan ik doen?

Ontslag op staande voet is altijd vervelend, maar nooit kansloos. Het betekent geen WW-uitkering, geen loon (en waarschijnlijk transitievergoeding), onmiddellijk verlies van werk en verminderde kansen op de arbeidsmarkt. Ontslag op staande voet is reden om meteen contact te zoeken met een arbeidsjurist.

Wat kan ik doen tegen ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet kan op twee manieren worden opgelost: bij de rechter of tussen partijen. Beide manieren betekenen dat u een arbeidsjurist nodig die het proces begeleidt. Bij de rechter moet de arbeidsjurist een verzoekschrift schrijven om het ontslag te vernietigen. Wanneer een oplossing wordt gezocht tussen partijen, dan wordt het ontslag op staande voet vervangen met ontslag met wederzijds goedvinden. Met deze oplossing komt er een vaststellingsovereenkomst tussen partijen. Hierdoor is er weer kans op WW-uitkering en komt er ruimte vrij om over loondoorbetaling te praten en de transitievergoeding.

Kan ik een vaststellingsovereenkomst krijgen na een arbeidsconflict?

Ja, dat is mogelijk. Een arbeidsjurist kan een vaststellingsovereenkomst uitonderhandelen bij uw werkgever. Als u behoefte heeft aan een einde van de arbeidsovereenkomst, maar zelf geen ontslag wil nemen, is de vaststellingsovereenkomst het juiste middel. Daarnaast kan de arbeidsjurist een gunstige ontslagregeling uitonderhandelen.

Transitievergoeding bij Fugro

Krijg ik een transitievergoeding / ontslagvergoeding bij Fugro na collectief ontslag?

Ja, een transitievergoeding moet in principe worden uitbetaald bij het einde van het dienstverband. De hoogte hiervan is afhankelijk van de lengte van uw dienstverband en uw salaris. Bij collectief ontslag kan er een sociaal plan zijn waarin de hoogte van de transitievergoeding is opgenomen. Raadpleeg altijd het sociaal plan bij ontslag wanneer deze van toepassing is.

Door de coronacrisis wil ik weg met een hogere transitievergoeding. Is dat mogelijk?

Ja, dat is mogelijk. Een arbeidsjurist kan dit voor u uitonderhandelen. Daarnaast kan hij ervoor zorgen dat de juridische kosten die u moet maken worden vergoed door de werkgever. Hiermee haalt u het maximale rendement zonder dat u daar kosten aan heeft.

Contact

Heeft u ook hulp nodig bij ontslag. Neem snel contact op met ons via 020 261 60 10. Onze arbeidsjuristen zijn vandaag nog bereikbaar, geen wachtrijen!