Ontslagen? Bel Novum Juristen! 

Bent u ontslagen bel Novum Juristen. Lees in deze blog meer over ontslag.

  • U voelt een vervelend gesprek aankomen met uw werkgever over uw functioneren;
  • Er vindt een reorganisatie plaats;
  • De werkgever heeft u op non-actief gesteld;
  • De werkgever heeft u geschorst;
  • U heeft een ontslagbrief ontvangen;
  • U gaat met lood in de schoenen naar uw werk.

Deze situaties voorspellen altijd ontslag. Met Novum juristen profiteert u van deskundigheid op een veelvoud aan terreinen.

Arbeidsconflicten zijn aan de orde van de dag en kunnen aan een veel redenen liggen. U heeft een meningsverschil met uw leidinggevende of met een directe collega, er is veel werkdruk of u wordt gepest op het werk. Arbeidsconflicten vereisen een specialistische aanpak met een communicatief sterke partner die het arbeidsrecht kent. Novum Juristen kent de klappen van de zweep en kan overweg met beide partijen.

Ontslag op staande voet

U heeft twee maanden om het ontslag aan te vechten. Ontslag aanvechten is moeilijker dan mensen denken. De werkgever maakt doorgaans fouten en het is zaak voor de werknemer om daarvan te profiteren. Voor beide partijen is het raadzaam om een arbeidsjurist in de arm te nemen. Ontslag op staande voet moet steunen op goede redenen en moet goed omschreven zijn in een ontslagbrief zoals werkweigering. Hier gaat het vaak fout.

Ontslagprocedures bij de rechter

Een werkgever kan de rechter benaderen met het verzoek om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. De documenten die hiervoor moeten worden opgesteld vereisten specialistische hulp. Daarnaast heeft de werknemer ook hulp nodig bij het opstellen van een verweer tegen het ontslag.

Ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst)

De werkgever doet vaak een aanzet tot ontslag via een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst. Het is altijd raadzaam om deze overeenkomst te laten nakijken. Zaken als een ontslagvergoeding, transitievergoeding en WW-recht komen hier om de hoek kijken.

Ontslagen? Bel Novum Juristen!

Investeren in rechtshulp bij ontslagzaken is altijd handig. Zo kent u uw rechten en bent voorbereid op de toekomst. Bel daarom naar 020 261 60 10. Onze arbeidsjuristen helpen u graag.