Ontslag wegens ziekteverzuim

Ontslag wegens cumulatie

Is ontslag wegens frequent ziekteverzuim praktisch voor cumulatieontslag?

Kort gezegd gaat het erom dat vanaf 2020 werkgever meerdere onvoldragen ontslaggronden met elkaar mogen combineren om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Voorheen moest de werkgever een ontslaggrond kiezen en hierop zijn ontbindingsverzoek indienen bij de rechter. In deze blog staan wij stil bij de ontslaggronden die het beste met elkaar gecombineerd kunnen worden voor een succesvolle ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Ontslaggronden arbeidsrecht

Alle ontslaggronden van ons arbeidsrecht zijn als volgt.

  • Bedrijfseconomische redenen;
  • Langdurige ziekte;
  • Regelmatig verzuim;
  • Ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de arbeid;
  • Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
  • Werkweigering door ernstig gewetensbezwaar;
  • Een verstoorde arbeidsverhouding;
  • Andere redenen;

Ontslag wegens frequent ziekteverzuim

Ontslag op deze grond moet in principe voldoen aan twee redenen. Er moet sprake zijn van regelmatige verzuim. Dat betekent dat een werknemer zich bijvoorbeeld met regelmaat ziekmeldt of vanwege andere gebreken veelvuldig afwezig is op de werkvloer. Daarnaast moet zijn afwezigheid grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van de werkgever.

Uit rechtspraak blijkt dat dit laatste lastig is om aan te tonen. Vooral grote werkgevers zullen moeite hebben om aan te tonen dat zijn bedrijfsvoering in gevaar komt door de afwezigheid van de werknemer. Deze werkgevers zijn namelijk in staat om vervangers aan te wijzen voor de afwezige werknemer.

Is cumulatieontslag mogelijk?

Jazeker, dit is een goede ontslaggrond voor cumulatieontslag. Dat heeft te maken met het feit dat een werkgever onvoldragen ontslaggronden mag aanvoeren. Dat betekent dat een werkgever per gekozen ontslaggrond een gedeelte daarvan moet aantonen. Omdat regelmatig verzuim makkelijk aangetoond kan worden door verzuimregistratie of andere administratieve middelen kan frequent ziekteverzuim een goede ontslaggrond zijn voor cumulatieontslag.

Contact

Bel naar 020 261 60 10 voor meer informatie over de WAB of ontslag. Onze ervaren arbeidsjuristen kennen de WAB en kunnen deze in een vroeg stadium toepassen.