Ontslag wegens verstoorde arbeidsverhouding

Ontslag wegens cumulatie: is cumulatieontslag mogelijk bij een verstoorde arbeidsrelatie / arbeidsverhouding?

Kort gezegd gaat het erom dat vanaf 2020 werkgever meerdere onvoldragen ontslaggronden met elkaar mogen combineren om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Voorheen moest de werkgever een ontslaggrond kiezen en hierop zijn ontbindingsverzoek indienen bij de rechter. In deze blog staan wij stil bij de ontslaggronden die het beste met elkaar gecombineerd kunnen worden voor een succesvolle ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Ontslaggronden arbeidsrecht

Alle ontslaggronden van ons arbeidsrecht zijn als volgt.

  • Bedrijfseconomische redenen;
  • Langdurige ziekte;
  • Regelmatig verzuim;
  • Ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de arbeid;
  • Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
  • Werkweigering door ernstig gewetensbezwaar;
  • Een verstoorde arbeidsverhouding;
  • Andere redenen.

Vandaag wordt aandacht besteed aan de zevende ontslaggrond en cumulatieontslag. Het gaat dan om ontslag omdat sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding tussen werknemer en werkgever.

Ontslag vanwege een verstoorde arbeidsverhouding

Ontslag op deze grond moet in principe voldoen aan drie redenen. De arbeidsverhouding moet ernstig en duurzaam verstoord zijn waarbij partijen ook verbeterpogingen hebben ondernomen.

Is cumulatieontslag mogelijk?

Jazeker, dit is een goede ontslaggrond voor cumulatieontslag. De WAB maakt het mogelijk om een verstoorde arbeidsverhouding als een onvoldragen ontslaggrond aan te voeren. Dat betekent dat een van de drie redenen al voldoende is om een verstoorde arbeidsverhouding aan te voeren. De werkgever kan zelf een poging ondernemen om de arbeidsrelatie te herstellen en zou ook een externe mediator kunnen aanstellen om datzelfde doel te bereiken.

Contact

Heeft u vragen over de WAB? Bel dan naar 020 261 60 10 voor meer informatie. Onze arbeidsjuristen hebben ruime ervaring met ontslagzaken.