Ontslag wegens disfunctioneren

Ontslag wegens cumulatie: is ontslag wegens disfunctioneren haalbaar voor cumulatieontslag?

Ontslag wegens disfunctioneren? Lees in deze blog meer.

Kort gezegd gaat het erom dat vanaf 2020 werkgever meerdere onvoldragen ontslaggronden met elkaar mogen combineren om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Voorheen moest de werkgever een ontslaggrond kiezen en hierop zijn ontbindingsverzoek indienen bij de rechter. In deze blog staan wij stil bij de ontslaggronden die het beste met elkaar gecombineerd kunnen worden voor een succesvolle ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Ontslaggronden arbeidsrecht (WAB)

Alle ontslaggronden van ons arbeidsrecht zijn als volgt.

 • Bedrijfseconomische redenen;
 • Langdurige ziekte;
 • Regelmatig verzuim;
 • Ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de arbeid;
 • Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
 • Werkweigering door ernstig gewetensbezwaar;
 • Verstoorde arbeidsverhouding;
 • Ontslag vanwege andere redenen.

Ontslag wegens disfunctioneren

Vandaag hebben wij het over de vierde ontslaggrond oftewel ontslag wegens disfunctioneren.

Ontslag wegens disfunctioneren is het ontslaan van een werknemer omdat hij ongeschikt blijkt tot het verrichten van de bedongen arbeid. De WAB maakt het mogelijk om met cumulatieontslag meerdere onvoldragen ontslaggronden met elkaar te combineren om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Het is daarom van belang om te weten welke voorwaarden verbonden zijn aan deze ontslaggrond.

Voorwaarden ontslag wegens disfunctioneren

Ontslag wegens disfunctioneren moet aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • Is de werknemer ongeschikt om zijn werk te doen?
 • Vloeit zijn ongeschiktheid voort uit ziekte of gebreken van de werknemer?
 • Heeft de werkgever de werknemer tijdig laten weten van zijn disfunctioneren?
 • Heeft de werkgever voldoende mogelijkheden geboden aan de werknemer om zijn functioneren te verbeteren?
 • De ongeschiktheid van de werknemer is niet te herleiden aan onvoldoende scholingsmogelijkheden voor de werknemer of arbeidsomstandigheden?
 • Is herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie realistisch?
 • Is ontslag wegens disfunctioneren een goede ontslaggrond voor cumulatieontslag?

Er bestaan aldus zes voorwaarden om ontslag wegens disfunctioneren mogelijk te maken. Omdat cumulatieontslag mogelijk is met onvoldragen ontslaggronden kan volstaan worden met een aantal criteria. Dat betekent dat deze ontslaggrond prima te gebruiken is voor cumulatieontslag. Daarnaast kan een werkgever ook redelijk makkelijk voldoen aan een aantal van deze criteria.

De eerste voorwaarde kan aangetoond worden door het bijhouden van een personeelsdossier. Hierin kan via gespreksverslagen, een verbeterplan en feedback op het functioneren van de werknemer het disfunctioneren worden onderbouwd.

De derde voorwaarde is het in kennis stellen van de werknemer over zijn disfunctioneren. Ook dit is makkelijk aan te tonen door correspondentie hierover te voegen aan zijn dossier.

De vierde voorwaarde is lastiger en betekent dat er een verbeterplan moet bestaan. De werkgever moet in het verbeterplan het disfunctioneren proberen te verbeteren. Een verbeterplan moet schriftelijk worden opgesteld met een plan van aanpak, moet worden opgevolgd door beide partijen, moet minimaal zes weken duren (of op maat gemaakt zijn voor de functie) en moet via verbetergesprekken worden bijgehouden door beide partijen.

De laatste twee voorwaarden zien op de mogelijkheid tot het bieden van een opleiding of herplaatsing. Daarin zal de werkgever moeten kijken of hij de werknemer een andere functie kan geven of kan opleiden om de werknemer in te passen in zijn bedrijf.

Conclusie

De werkgever kan al snel voldoen aan een of een aantal voorwaarden voor ontslag wegens disfunctioneren zodat hij deze kan combineren met andere ontslaggronden. Daarom is ontslag wegens disfunctioneren een goede ontslaggrond voor cumulatieontslag.

Contact

Bel naar 020 261 60 10 voor meer informatie over de WAB, ontslag wegens cumulatie of andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.