Ontslag wegens cumulatie

Ontslag wegens cumulatie en vaststellingsovereenkomsten

Ontslag wegens cumulatie is een nieuwe ontslaggrond dat binnenkort wordt toegevoegd aan het Nederlandse arbeidsrecht. Dat betekent dat zowel werkgevers en werknemers vroeg of laat in contact zullen komen met deze nieuwe ontslaggrond. Een vraag die vaak voorbij komt van zowel werknemers als werkgevers, is of deze ontslaggrond ontslag via een vaststellingsovereenkomst overbodig zal maken.

Ontslag wegens cumulatie

Eerst dient u te weten wat ontslag wegens cumulatie betekent. Ontslag wegens cumulatie is een ontslaggrond. Dat betekent dat de werkgever ontslag wegens cumulatie mag aanvoeren als reden om de werknemer te laten ontslaan. Hij dient hiervoor een procedure te starten bij de kantonrechter en via een verzoekschrift de rechter ervan te overtuigen dat de werknemer ontslagen moet worden.

Cumulatie houdt in dat er sprake is van een opsomming van redenen waarom de werknemer ontslagen zou moeten worden. Denk daarbij aan een opsomming van ontslaggronden als herhaaldelijk ziekmelden, disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie. Deze ontslaggrond betekent kortom dat de werkgever vanwege twee of meer redenen uit het stelsel van ontslagredenen mag aanvoeren om een werknemer te ontslaan.

Vaststellingsovereenkomst vs. ontslag wegens cumulatie

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst die wordt gebruikt om de laatste afspraken vast te leggen bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Het voordeel is dat de werknemer een WW-uitkering kan aanvragen en vaak zijn advocaatkosten vergoed krijgt. De werkgever ontloopt op zijn beurt een ontslagprocedure en hoeft minimale kosten te maken.

Ontslag wegens cumulatie betekent in ieder geval geen einde van de vaststellingsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst blijft kortom bestaan als een methode om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De vraag is nu of de nieuwe ontslaggrond door cumulatie de vaststellingsovereenkomst onnodig maakt als een effectieve manier om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

De vaststellingsovereenkomst blijft de beste optie

De vaststellingsovereenkomst zal niet onnodig worden door de komst van de nieuwe ontslaggrond. Sterker nog, de vaststellingsovereenkomst zal naar verwachting vaker worden gebruikt. Hieronder wordt deze stelling onderbouwd.

Ontslag wegens cumulatie neemt niet weg dat de werkgever een procedure moet starten bij de kantonrechter om de werknemer te ontslaan. Dit betekent dat de werkgever nog altijd veel tijd en geld kwijt zal zijn aan een ontslagprocedure. Daarnaast is de procedure riskant omdat het risico op verlies daarvan bestaat. Omdat veel ontslagverzoeken van werkgevers niet worden gehonoreerd door de rechter is de kans op verlies groot. De werkgever had dan achteraf kosten, tijd en frustratie kunnen besparen door de werkgever een vaststellingsovereenkomst aan te bieden.

Hiertegenover staat dat de vaststellingsovereenkomst nog altijd een optie is om de arbeidsovereenkomst te beëindigen waarmee ontslag van de werknemer bewerkstelligd kan worden. De vaststellingsovereenkomst blijft de beste methode om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Hiervoor bestaan een aantal sterke  argumenten.

Het eerste argument is zojuist gegeven: ontslag wegens cumulatie betekent dat de werkgever alsnog een kostentechnisch en tijdrovende procedure moet starten bij de rechter die mogelijk verloren gaat. Een tweede argument is dat een vaststellingsovereenkomst sneller wordt afgewikkeld dan een ontslagprocedure. Werkgever en werknemer blijven via juristen met elkaar in gesprek over de afwikkeling. Omdat de rechter daar geen bemoeienis in heeft is een vaststellingsovereenkomst effectiever dan ontslag wegens cumulatie. Een derde argument is dat de vaststellingsovereenkomst verbindend werkt. Werkgever en werknemer blijven met elkaar in gesprek waardoor een eventueel arbeidsconflict ook wordt uitgesproken. Partijen kunnen daarom zakelijk op een goede manier uit elkaar en hebben de gelegenheid om argumenten met elkaar te wisselen.

Conclusie

De effectiviteit van de vaststellingsovereenkomst wordt niet weggenomen door de nieuwe ontslaggrond. De vaststellingsovereenkomst zal waarschijnlijk alleen belangrijker worden wanneer ontslag wegens cumulatie wordt ingevoerd. Neem contact met ons op via 020 261 60 10.