Ontslag en meer

In deze blog leest u meer over ontslag, waarschuwingen en het personeelsdossier.

Waarschuwingen 

Een werkgever mag waarschuwingen uitdelen aan een werknemer bij bepaalde fouten of misdragingen. Denk daarbij aan te laat komen of het onheus bejegenen van een collega. Deze waarschuwingen worden toegevoegd aan het personeelsdossier. Wanneer een werknemer veel waarschuwingen heeft gekregen kan de werkgever de werknemer ontslaan. Het personeelsdossier vormt de onderbouwing voor het ontslag.  

Bezwaar tegen waarschuwingen 

Te veel waarschuwingen leiden tot een negatief personeelsdossier en dat leidt weer tot ontslag op staande voet. Daarom is het verstandig om altijd schriftelijk en aangetekend bezwaar aan te tekenen tegen een waarschuwing. Hiermee oefent u invloed uit op uw personeelsdossier. Door aangetekend bezwaar in te dienen kan op een later moment (zoals een procedure bij de rechter) aangetoond worden dat het bezwaar ook daadwerkelijk is verzonden. Dit kan ook via e-mail met ontvangstbevestiging.  

Gevolgen voor WW 

Geen bezwaar tegen waarschuwingen kan financiële gevolgen hebben voor de werknemer. Bij ontslag zal het UWV kijken of u verwijtbaar werkloos bent geworden. Door geen bezwaar te maken zal het UWV stellen dat u niets tegen uw ontslag heeft gedaan. Als er ontslag wordt gegeven zal het UWV bij aanvraag van een WW-uitkering, de aanvraag afwijzen. Maak dus altijd bezwaar met het oog op uw WW-uitkering.  

Tips voor een goed bezwaar 

  • Lees goed welke stelling uw werkgever inneemt en welke argumenten daarvoor worden aangevoerd; 
  • Weerleg ieder argument met uw visie van wat er is gebeurd; 
  • Laat duidelijk weten dat u het oneens bent met de waarschuwing en dat deze onterecht is opgelegd; 
  • Laat uitdrukkelijk weten dat uw bezwaar toevoegd moet worden aan uw personeelsdossier. 
  • Bij meerdere waarschuwingen is het verstandig om juridische hulp in te schakelen. Bel naar 0202616010 voor hulp bij ontslag en waarschuwingen. Klik hier voor meer informatie.

Ontslag waarschuwingen personeelsdossier

Novum biedt uitkomst

U krijgt een eigen jurist
Uw jurist adviseert u over de mogelijkheden
Geen onverwachte risico’s meer
Snel weten waar u aan toe bent
Geheel vrijblijvend

Disclaimer: Novum juristen deelt algemene informatie over verschillende juridische zaken. Deze informatie is door onze specialisten bijeengebracht en gepubliceerd om zoveel mogelijk mensen te helpen. Omdat iedere zaak anders is en wetten voortdurend veranderen kunnen wij niet garanderen dat alle informatie correct en actueel is. Indien u op het punt staat om beslissingen te nemen is het sterk aanbevolen dat u eerst contact met ons op neemt. Hierdoor kunt u ook vragen stellen aan onze specialisten.

91% van onze klanten beveelt Novum juristen aan.

Persoonlijk

9,1

Snelheid

8,8

Expertise

8,5

Resultaat

8,9