Ontslag toelichten

In deze blog gaan wij de verschillende vormen van het ontslag toelichten.

Vanuit onze kantoor merken we vaak twee zaken op. Iedere dag zijn er veel mensen die op staande voet worden ontslagen, te maken hebben met een arbeidsconflict of een vaststellingsovereenkomst hebben gekregen. De gemeenschappelijke noemer is dat de werknemer tegen ontslag aankijkt. De gevolgen en de routes zijn verschillend, maar het eindresultaat is ontslag. Het tweede punt is een onverstandig gebruik van een rechtsbijstandverzekering door werknemers. In de onderstaande tekst gaan wij de verschillende vormen van het ontslag toelichten.

Ontslag op staande voet

Als we deze ontslagsituaties gaan beoordelen op de ernst van de zaak zien we dat ontslag op staande voet op eenzame hoogte staat. Ontslag op staande voet is de meest indringende wijze van het stopzetten van de arbeidsovereenkomst. Alle rechten en verplichtingen van uit de arbeidsrelatie houden onmiddellijk op. Daarnaast hebben partijen te maken met veel emoties. Ontslag op staande voet gaat namelijk gepaard met een beschuldiging aan het adres van de werknemer. De werknemer heeft in de ogen van de werkgever iets dusdanig ernstigs gedaan dat zijn aanwezigheid niet meer getolereerd wordt. In dit geval dienen beide partijen altijd juridische hulp in te schakelen.

Arbeidsconflict

Bij een arbeidsconflict kunnen werkgever en werknemer niet met elkaar overweg. Er is sprake van een geschil, maar niet ernstig genoeg voor ontslag op staande voet. Arbeidsconflicten bestaan in verschillende vormen. Vaak gaat het om de uitoefening van de functie of een meningsverschil. Zowel werknemer als werkgever laten zich daarin niet onbetuigd. Bij arbeidsconflicten speelt eveneens veel emotie. De werkgever kan ervoor kiezen om de werknemer tijdelijk te schorsen totdat hij weet wat hij wil doen.

Arbeidsconflicten zijn lastig, maar kunnen wel worden opgelost door tussenkomst van een jurist of een mediator. Daarom is een arbeidsconflict wel serieus, maar niet zo ernstig als ontslag op staande voet. Bij een arbeidsconflict raden wij aan om zo snel mogelijk een jurist in te schakelen om de situatie niet verder te laten escaleren.

Vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst die arbeidsovereenkomst tot een einde brengt. Hierin worden de laatste afspraken gemaakt voor het beëindigen daarvan. Een vaststellingsovereenkomst komt neer op ontslag met wederzijds goedvinden en wordt ook wel toepasselijk een beëindigingsovereenkomst genoemd. De vaststellingsovereenkomst is de snelste en goedkoopste manier om het einde van het dienstverband te regelen. Ook een vaststellingsovereenkomst is een juridische aangelegenheid waar juridische bijstand nodig is. Bij een vaststellingsovereenkomst raden wij u aan om een jurist in te schakelen.

Kortom dient u bij ontslag op staande voet, arbeidsconflicten en vaststellingsovereenkomsten wel een jurist in te schakelen hoewel er een verschil bestaat tussen deze situaties. In deze situaties kijkt de werknemer altijd tegen ontslag aan.

Rechtsbijstandverzekering? Wacht daarmee!

Veel mensen hebben een rechtsbijstandverzekering afgesloten. Hiermee is het mogelijk om een juridische kwestie zoals ontslag parkeren bij de verzekeraar. Het voordeel is vooral kostentechnisch. Doordat de werknemer als verzekerde verzekeringspremies betaalt hoeft hij geen hoog uurtarief te betalen. In werkelijkheid is het inschakelen van een rechtsbijstandsverzekering duurkoop. Hieronder leggen wij dat uit.

Een rechtsbijstandsverzekering is beperkt bruikbaar. Dat betekent dat u als verzekerde een beperkt aantal zaken mag indienen bij de verzekeraar. Wanneer het aantal wordt overschreden wordt u geroyeerd en wordt de verzekering opgezegd. Hoewel het aantrekkelijk is om de verzekeraar in te schakelen bij ontslag is het onverstandig om de rechtsbijstandverzekering in te schakelen bij ontslag.

Juridische kosten

Zaken als ontslag kunnen afgedaan worden via een vaststellingsovereenkomst waarbij de werkgever de juridische kosten kan vergoeden. Hierdoor hoeft u geen gebruik te maken van een rechtsbijstandverzekering. Op het moment dat u onverhoopt met een grote rechtszaak komt te zitten is het verstandig om de rechtsbijstandverzekering in te schakelen. Dan vermijdt u een fors uurtarief voor een lange procedure.

Neem contact op met Novum juristen

Heeft u vragen over ontslag, vaststellingsovereenkomst of rechtsbijstandverzekeringen? Neem dan contact met ons op. Ons telefoonnummer is 020 261 60 10. Klik hier voor meer informatie.