Ontslag op staande voet wegens buitenproportioneel gebruik tankpas

Schending interne regels

Een accountmanager maakt voor zijn werk gebruik van een tankpas. Hij moet zo nu en dan veel rijden om naar klanten over heel Nederland te rijden. Daarom heeft hij een lease-auto. Het is dan gebruikelijk dat je een tankpas meekrijgt waarmee op kosten van de werkgever getankt kan worden. Over het gebruik van de tankpas en auto bestaan regels die vaak vastgelegd liggen in een leasereglement. Schending van de regels die in dat reglement zijn opgenomen kunnen leiden tot nare gevolgen zoals ontslag en schadevergoeding. De werkgever houdt via interne systemen toezicht op het gebruik van beide middelen om misbruik te voorkomen. Tijdens een toezichtronde ziet de werkgever dat de accountmanager overmatig gebruik maakt van de tankpas.

Ontslagbrief betekent arbeidsconflict

De accountmanager wordt tijdens een functioneringsgesprek geconfronteerd met de statistieken die de werkgever heeft bijgehouden over het gebruik van de tankpas. Daaruit zou blijken dat de accountmanager heeft getankt buiten werktijd en brandstof heeft gebruikt voor privé-aangelegenheden. Dat is niet de bedoeling volgens de werkgever en zou ontslag op staande voet rechtvaardigen. De werkgever laat weten dat ze een voorganger eerder op deze grond hebben ontslagen. De accountmanager emotioneel is boos over het ontslag.

Arbeidsjurist legt vaststellingsovereenkomst voor

De accountmanager zoekt naar juridisch advies en komt bij ons uit. Een van onze arbeidsjurist adviseert hem om te kijken naar de mogelijkheid voor ontslag met wederzijds goedvinden. Dat klinkt hem goed in de oren en geeft ons de opdracht om namens hem te bemiddelen. Het bemiddelen leidt tot een vaststellingsovereenkomst waarbij hij een ontslagvergoeding en een transitievergoeding krijgt.

Contact

Ontslag op staande voet is altijd vervelend, maar nooit kansloos. Neem contact op met onze arbeidsjuristen. Bel naar 020 261 60 10.