Ontslag op staande voet wegens bewuste corona-aanraking

Ontslag op staande voet wegens bewuste corona-aanraking op het werk: houdbaar of niet?

Casus

KwikFit, in dit verhaal de werkgever, heeft het aangedurfd om een werknemer te ontslaan vanwege het niet aanhouden van anderhalve meter afstand tussen hem en een collega op de werkvloer. Het mag inmiddels bekend zijn: tijdens de coronacrisis is het advies van de overheid om anderhalve meter afstand te houden van andere mensen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hoe heeft dit advies zich vertaald naar een ontslag op staande voet?

Opzettelijk dicht op iemand aflopen als grap

Hoofdpersonen in deze kwestie waren de ontslagen werknemer en een HR-adviseur van dezelfde werkgever. De adviseur had een afspraak met een salesmanager en wachtte op hem bij de receptie. De werknemer was op deze locatie aan het werk en zag de adviseur wachten in de receptie. De werknemer benaderde de adviseur en probeerde hem een hand te geven. Daarop nam de adviseur een afwijzende houding in verband met de coronamaatregelen. De werknemer liep vervolgens op de adviseur af en legde beide armen op zijn schouders en zei ‘’Ik heb Corona en nu heb ik jou besmet”. De werknemer bleek geen corona te hebben en onderging ook een test na dit voorval. De adviseur bleek eveneens coronavrij te zijn.

Ontslagbrief corona bevat strafbare gedragingen

Een dag later is de werknemer ontslagen wegens het incident met de adviseur. Het ontslag werd per brief bevestigd waarin het volgende stond.

(…) Tot dit ontslag is (…) besloten, omdat u zichzelf en uw collega, de heer [naam 2] , HR Adviseur, aan ernstig gevaar heeft blootgesteld. Tevens zien wij uw handelen als een bedreiging van de heer [naam 2] en een poging tot (zware) mishandeling.

Op maandag 11 mei 2020 om ongeveer 8:40 uur bent u zonder toestemming en ondanks een tweetal verbale en non verbale waarschuwingen van de heer [naam 2] , hem om zijn nek gevlogen, waarbij er fysiek contact was en er geen 1,5 meter afstand door u werd aangehouden. De heer [naam 2] heeft u van zich af moeten weren. Vervolgens heeft de heer [naam 2] u gevraagd wat u bezielde om dit te doen. Uw antwoord hierop was: “Ik heb Corona en nu heb ik jou besmet”. (…)

Ontslag op staande voet is onterecht

Vooropgesteld vond de kantonrechter dat de werknemer ‘buitengewoon onhandig en onverstandig’ had gehandeld. Het niet in acht nemen van de 1,5 meterregel wordt door de kantonrechter gezien als provocerend en onverantwoordelijk.

Desondanks vond de kantonrechter het ontslag onterecht. Daarvoor wees de kantonrechter naar de andere werknemers die zich geen rekenschap gaven van de anderhalve meterregel. Dat bleek namelijk uit camerabeelden die door KwikFit ter beschikking werden gesteld. Daarnaast vond de rechter dat er een amicale sfeer bestond rondom de collega’s die het voorval hadden gezien. Ook was relevant dat de werknemer geen corona had en de adviseur geen corona had opgelopen door het voorval. Verder had de werknemer 34 dienstjaren achter de rug.

Ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van de g-grond

Het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst werd wel gehonoreerd door de kantonrechter. Omdat het ontslag op staande voet werd vernietigd, moest de werkgever terugvallen op dit ontbindingsverzoek om toch van de werknemer af te komen. De toewijzing van dit verzoek hing wel nauw samen met eerdere voorvallen waarin de werknemer officiële waarschuwingen heeft gehad. Deze gedragingen hadden verder niets te maken met het in de wind slaan van corona-adviezen van de overheid.

Wat kunnen werkgevers leren van dit ontslag?

Een ontslag op staande voet wegens het niet naleven van coronamaatregelen moet wel mogelijk zijn. Echter, er zijn een aantal zaken die van tevoren goed geregeld moeten zijn. De corona-adviezen van de overheid moeten vastgelegd worden in een corona-reglement. Het is verstandig om dit door de arbeidsjuristen van Novum juristen te laten doen. Vervolgens is het nodig om iedere werknemer hierop aan te spreken zodat geen sprake is van een ongelijke behandeling wanneer een op staande voet ontslag moet worden verleend vanwege het veronachtzamen van coronamaatregelen.

Ook moet er gelet worden op de tekst van de ontslagbrief. De ontslagbrief in deze casus waren vooral gebaseerd op strafbare gedragingen. Strafbare gedragingen zijn over het algemeen moeilijker te bewijzen voor een werkgever. In dit geval werd gesproken van onder andere een poging tot (zware) mishandeling, terwijl de werknemer geen corona had. De werkgever zou het gedrag van de werknemer moeten koppelen aan de ongewenstheid daarvan en moet zich richten op de algemene kennis die momenteel heerst over coronabestrijding.

Conclusie ontslag op staande voet wegens niet-naleving coronamaatregelen

De kansen op een succesvol ontslag op staande voet worden verhoogd wanneer een werkgever een coronareglement heeft of aangepaste huisregels, en werknemers op grond daarvan werknemers aanspreekt bij overtreding daarvan. Ook loont het om het gedrag op de werkvloer niet te koppelen aan strafbare gedragingen. Verder zou de werkgever (op afstand) een hoor- en wederhoor moeten toepassen. Het is altijd goed om de visie van de werknemer te bestuderen voordat wordt overgegaan tot ontslag.

Ontslag op staande voet wegens bewuste corona-aanraking. Heeft u ook vragen over ontslag in coronatijd of hulp nodig bij het ontslaan van personeel? Bel dan naar 020 261 60 10 voor meer informatie.