Ontslag op staande voet tips

In deze blog gaan we u tips geven als op ontslag op staande voet bent ontslagen.

Wanneer u op staande voet bent ontslagen is het goed om te weten wat u daartegen kunt doen. In principe is ontslag op staande voet een juridische aangelegenheid en is contact zoeken met een arbeidsjurist het meest verstandig. U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 020 261 60 10.

De tips

Graag willen wij u er ook op attenderen dat er bepaalde handelingen zijn die u zelf kunt uitvoeren om het ontslag op staande voet aanvechtbaar te maken. Hieronder treft u algemene tips aan tegen een ontslag op staande voet. Let wel, het opvolgen van deze tips kunnen helpen, maar zijn geen garantie op baanbehoud of andere positieve resultaten. Ontslag op staande voet is namelijk maatwerk. Wat kunt u het beste vragen aan uw werkgever. Hieronder een checklist:

 • De exacte reden van het ontslag op staande voet;
 • De situaties die hebben geleid tot het geven van het ontslag op staande voet;
 • Wanneer de situatie die de werkgever aandraagt ter zake van het ontslag op staande voet kenbaar is geworden bij de werkgever;
 • Welk onderzoek uw werkgever heeft verricht naar de reden van het ontslag op staande voet;
 • Of de reden van het ontslag op staande voet onomstotelijk is komen vast te staan door middel van bewijs. Bijvoorbeeld via camerabeelden of getuigenverklaringen;
 • Teken onder geen beding een document dat verband houdt met het ontslag op staande voet. Neem in plaats daarvan het document aan en geef aan dat u het document wil bestuderen;
 • Geef onder geen voorwaarde een bevestiging van enig feit dat zich heeft voorgedaan dat betrekking heeft op het ontslag op staande voet;
 • Schrijf voor uzelf een verweer tegen het ontslag op staande voet. Geef daarin aan welke feiten en omstandigheden zich volgens u hebben voorgedaan;
 • Schrijf een zienswijze op waarmee u bepaalde omstandigheden die door uw werkgever worden aangevoerd nuanceert ten aanzien van het ontslag op staande voet;
 • Vraag in alle mondeling gevoerde gesprekken altijd om een gespreksverslag van de werkgever zodat u gemaakte afspraken altijd op schrift heeft;
 • Zoek naar getuigen die uw verhaal tegen het ontslag op staande voet ondersteunen;
 • Leg nooit een bekentenis af over datgene waarover uw werkgever een betekenis van u verlangt inzake het ontslag op staande voet;
 • Geef in uw correspondentie met de werkgever altijd aan dat u beschikbaar bent voor werk;
 • Schakel altijd rechtsbijstand in tegen ontslag op staande voet. Hieronder treft u onze gegevens aan.