Ontslag op staande voet politieke meningsverschillen

In deze blog leest u meer over ontslag op staande voet wegens politieke meningsverschillen.

Leestijd: 5 – 10 minuten.

De werknemer werkt bij een bank en heeft na de verkiezingen een discussie met een collega. Zijn collega spreekt zijn afschuw uit over de verkiezingen terwijl de werknemer deze juist toejuicht. Hierdoor ontstaat er een discussie over de partij affiliatie van de werknemer. De werknemer is niet gediend van bepaalde toespelingen die door de collega worden gedaan. De collega stelt namelijk dat hij racisme en facisme zou toejuichen vanwege zijn partijkeuze.

Gesprek met de werkgever

De collega die de toespelingen deed bracht de verhitte discussie naar de leidinggevenden. De leidinggevenden kozen snel de kant van de collega en nodigden de werknemer uit voor een gesprek over deze discussie. Het gesprek leek onschuldig te verlopen, maar ontaardde al snel in wat de werknemer als een verhoor betitelde. De werknemer vond dat hij als een crimineel werd behandeld vanwege zijn partijkeuze en wees op de ongelijke behandeling die hem ten deel viel.

Ontslag op staande voet wegens werkweigering

De werknemer bleef thuis omdat hij een gesprek wilde met de werkgever. De werkgever hield de boot af en riep de werknemer op voor werk. Het zat de werknemer hoog dat hij geen kans kreeg om zijn kant van het verhaal te doen in een eerlijk gesprek. Daarnaast wilde hij excuses voor de wijze waarop het eerste gesprek was verlopen.

Het gesprek kwam er niet. Wat wel gebeurde was een ontslagbrief met de mededeling dat de werknemer op staande voet was ontslagen wegens werkweigering. Omdat de werknemer was opgeroepen voor werk en hij niet aanwezig was op de bewuste dag zou sprake zijn van werkweigering.

Ontslag op staande voet wegens politieke meningsverschillen

De werknemer vond dat hij onheus werd bejegend en voelde dat zijn aanwezigheid op de werkvloer niet meer gewenst was vanwege zijn partijkeuze. Hij nam contact met ons op en legde uit dat hij een arbeidsconflict had en op staande voet was ontslagen. Hij vond het onverteerbaar dat hij na 19 jaar trouwe dienst om iets onbenulligs werd weggezet door zijn werkgever.

Vaststellingsovereenkomst + transitievergoeding

Het ontslag op staande voet kon geen standhouden omdat geen sprake was van werkweigering. Wij schreven een juridische brief waarin wij bezwaar maakten tegen het ontslag. Waarschijnlijk adviseerde de bedrijfsjurist van de werkgever om het ontslag op te lossen met een vaststellingsovereenkomst. Daarom deed de werkgever uiteindelijk een aanbieding om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

De aanbieding werd verwerkt in een goede vaststellingsovereenkomst waarmee de werknemer genoeg tijd kreeg om werk te zoeken, een WW-uitkering kon aanvragen een zijn transitievergoeding kreeg. Daarnaast konden wij een hogere transitievergoeding krijgen dan waar hij werkelijk recht op had. De werkgever had het ontslag op een verkeerde grond gevoerd waarmee wij dit konden vragen.

Contact

Heeft u hulp nodig met ontslag op staande voet, vaststellingsovereenkomsten en transitievergoedingen? Bel dan naar 020 261 60 10.