Ontslag op staande voet gevolgen

Een ontslag op staande voet kent behoorlijke risico’s en gevolgen. Hieronder worden deze toegelicht voor zowel werknemer als werkgever.

Gevolgen werknemer

  • Krijgt geen WW;
  • Verliest zijn aanspraak op loon;
  • Verliest zijn aanspraak op een eventuele transitievergoeding;
  • Mag niet meer naar zijn werk;
  • Het kan zijn, indien de dringende reden van het ontslag gelegen ligt in een strafbaar feit, dat de werkgever aangifte doet tegen de werknemer.

De gevolgen van een ontslag op staande voet zijn vergaand voor een werknemer. Dat is ook niet vreemd omdat ontslag op staande voet het meest ingrijpende middel is voor een werkgever om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De arbeidsovereenkomst wordt namelijk per direct beëindigd. Alle verplichtingen die de arbeidsovereenkomst aan de werkgever bindt komen dan ook meteen te vervallen. Denk daarbij aan het uitbetalen van loon en de verplichting om de werknemer voor werk in te zetten.

Gevolgen werkgever

  • Een ontslag op staande voet kan relatief makkelijk worden aangevochten;
  • Er bestaat een hoge mate van ontslagbescherming voor de werknemer;
  • Een ontslag op staande voet dat via de rechter ongeldig wordt verklaard kan grote financiële gevolgen hebben. Zo dient een werkgever het achteraf niet uitbetaalde loon alsnog uit te betalen, de kosten rechtsbijstand van de werknemer (gedeeltelijk) te vergoeden en een eventuele schadevergoeding te betalen aan de werknemer wegens schadeplichtigheid.

Risico’s

Een ontslag op staande voet is dan ook behoorlijk risicovol voor beide partijen. De werknemer heeft eigenlijk nergens recht op wanneer hij ervoor kiest om geen stappen te ondernemen tegen het ontslag op staande voet. Daarbij loopt de werkgever het risico dat het ontslag op staande voet relatief makkelijk aangevochten kan worden door de werknemer via een jurist.

Wanneer het ontslag op staande voet wordt aangevochten dient de werkgever het ontslag op staande voet te laten bekrachtigen door een uitspraak van de rechter. Het gevolg is dat hij veel juridisch kosten kwijt zal zijn in aanloop naar de rechtbank waarbij de ontslagbescherming ook niet in zijn voordeel zal zijn.

Advies

Het advies aan de werkgever is om contact op te zoeken met een jurist inzake het geven van een geldig ontslag op staande voet. Een ongeldig ontslag op staande voet kan behoorlijke financiële gevolgen hebben voor de werkgever. Het advies aan de werknemer is om zo snel mogelijk contact op te zoeken met een jurist nadat hij op staande voet is ontslagen.

De werknemer heeft namelijk weinig tijd om het ontslag op staande voet aan te vechten. Als de werknemer treuzelt met het inschakelen van rechtsbijstand verliest hij behoorlijk wat rechten zoals het recht op WW.