Ontslag op staande voet en persoonlijke omstandigheden

Ontslag op staande voet en persoonlijke omstandigheden? Lees in deze blog er meer over.

Leestijd: 5 minuten.

Ontslag op staande voet en persoonlijke omstandigheden

Ontslag op staande voet is tijdloos en komt al sinds jaar en dag voor. Werknemers worden haast iedere dag op staande voet ontslagen vanwege uiteenlopende redenen. Ontslag is heftig voor een werknemer en heeft veel gevolgen op emotioneel en financieel vlak. Bij ons kantoor worden veel zaken aangemeld die over ontslag gaan. Daarom voeren wij met enige regelmaat rechtszaken over ontslag waarbij wij de rechter moeten overtuigen dat het ontslag onterecht is gegeven. Daarom bespreken wij in deze blog een belangrijk onderdeel van de beoordeling van ontslag: de persoonlijke omstandigheden bij ontslag op staande voet.

Voorwaarden ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet moet voldoen aan vier vereisten. Het ontslag moet per direct gebeuren nadat de dringende reden daarvoor kenbaar is geworden, het ontslag moet per direct worden medegedeeld onder vermelding van diezelfde reden, er moet sprake zijn van een dringende reden en deze moet (bij voorkeur) schriftelijk worden bevestigd met een ontslagbrief.

De rechter zal het ontslag beoordelen op deze voorwaarden. Daarnaast heeft hij oog voor de persoonlijke omstandigheden die meespelen bij de rechtsgeldigheid daarvan. Het gaat dan om een belangenafweging waarbij de belangen van de werkgever tegenover de belangen van de werknemer worden afgemeten.

Welke persoonlijke omstandigheden spelen mee?

  • De rechter let op de volgende zaken die bij de werknemer van toepassing zijn.
  • Leeftijd;
  • Zijn kansen op de arbeidsmarkt;
  • Goede beoordelingen uit het verleden;
  • Is de werknemer kostwinner in zijn gezin?

Deze omstandigheden kunnen ertoe leiden dat het ontslag een te zwaar middel is waardoor deze niet rechtsgeldig is. Let wel, er kunnen ook andere omstandigheden spelen die hierboven niet zijn genoemd.

Heeft u vragen over ontslag op staande voet? Heeft u behoefte aan juridisch hulp in het arbeidsrecht? Bel dan naar 020 261 60 10.