Ontslag op staande voet door grap met laxeermiddel

Grappende werknemer ontvangt vaststellingsovereenkomst na ontslag op staande voet door grap met laxeermiddel.

Een inkoopafdeling bij een groot bedrijf kent een informele sfeer. Dat wordt gekenmerkt door het feit dat werknemers elkaar regelmatig in de maling nemen. In dit geval haalt de medewerker een grap uit door laxeermiddel in de koffie van een collega te doen. Hij maakt echter een fout: de mok waarin het laxerende middel wordt gebruikt wordt door de baas gebruikt.

Ontslagbrief

De baas ervaart de effecten van de grap en is vanzelfsprekend niet te spreken over de grap. Omdat de werknemer zich schuldig voelt geeft hij zijn daad toe. De werknemer moet zijn bekentenis bekopen met een ontslagbrief en ontslag op staande voet. De werknemer voelt zich verschrikkelijk, maar de werkgever houdt vol dat sprake is van een arbeidsconflict en dat de werknemer niets te zoeken heeft bij het bedrijf.

Ontslag op staande voet

De werknemer belt naar ons kantoor en doet zijn verhaal. Hij is verdrietig en heeft veel spijt. Wel vindt hij ontslag op staande voet te ver gaan voor zijn grap. Wij starten een gesprek met de werkgever waarin wij juridische argumenten uitwisselen en de gevoelens van de werknemer overbrengen op de werkgever. De werkgever stemt daarom toe om het ontslag op staande voet in te trekken.

Ontslag met wederzijds goedvinden en vaststellingsovereenkomst

Door onze bemiddeling bereiken wij dat het ontslag op staande voet wordt omgezet naar een ontslag met wederzijds goedvinden. Hiermee was het arbeidsconflict tot een einde gekomen. Wij sturen namens de werknemer aan op een vergoeding voor de juridische kosten en een transitievergoeding. Daarnaast kreeg de werknemer met een aantal maanden loon een goede ontslagvergoeding.

Contact

Heeft u ook vragen over ontslag op staande voet of ontslag met wederzijds goedvinden? Bel dan naar 020 261 60 10 voor een gesprek met een van onze ervaren arbeidsjuristen.