Ontslag op staande voet algemeen

Wat is een ontslag op staande voet?

We gaan in deze blog het ontslag op staande voet in het algemeen uitleggen. De werkgever heeft de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst meteen op te zeggen wanneer daarvoor een dringende reden bestaat. We hebben het dan over een ontslag op staande voet. De werkgever heeft hier geen toestemming voor nodig van de rechter of andere instanties. De arbeidsovereenkomst houdt meteen op te bestaan. De werkgever kan in principe iedere reden aandragen als grond voor het ontslag op staande voet. In de wet worden wel als indicatie redenen aangegeven die in ieder geval als dringende redenen gelden. Dringende redenen zijn in ieder geval:

 • Het plegen van strafbare feiten tijdens werk (denk aan diefstal of mishandeling);
 • Werk weigeren waarvoor de arbeidsovereenkomst is gesloten;
 • Misleiden van de werkgever omtrent het vorige dienstverband;
 • Dronkenschap op de werkvloer.

De voorwaarden

Een ontslag op staande voet moet in principe aan vijf vereisten voldoen.

 • Er is sprake van een dringende reden voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst;
 • De werkgever moet de arbeidsovereenkomst onverwijld opzeggen. Dat betekent dat de opzegging van de arbeidsovereenkomst meteen moet gebeuren;
 • De opzegging moet gepaard gaan met de vermelding van de dringende reden voor het ontslag op staande voet;
 • Het ontslag op staande voet moet op schrift worden gesteld. Het gaat hier om een ontslagbrief;
 • De werkgever moet de belangen van de werknemer in acht hebben genomen bij zijn beslissing om de werknemer op staande voet te ontslaan. Dit betekent dat de beslissing van de werkgever om over te gaan tot ontslag op staande voet proportioneel moet zijn in relatie tot de persoonlijke omstandigheden van de werknemer.

Welke redenen zijn te licht voor een ontslag op staande voet?

 • Volgens de werkgever functioneert u niet voldoende;
 • Als u in geïsoleerde gevallen te laat op het werk verschijnt (dus niet stelselmatig te laat komt);
 • De werkgever kan u niet meer kan betalen of heeft geen werk meer voor u;
 • Als u arbeidsongeschikt wordt verklaard door een daartoe aangewezen specialist terwijl een bedrijfsarts van een andere mening is toegedaan;
 • Indien de werkgever van mening is dat er bepaalde doelstellingen niet door u zijn bereikt;
 • Als u in een geïsoleerd geval een afspraak met de bedrijfsarts niet heeft bezocht vanwege persoonlijke redenen.

Het ontslag op staande voet bevat niet veel voorwaarden. Toch gaat het in de praktijk vaak mis. Er is of geen sprake van een dringende reden of de opzegging was niet snel genoeg medegedeeld aan de werknemer. Werknemers genieten daarbij een grote mate van ontslagbescherming. Het is dus van belang voor een werkgever om zorgvuldig te handelen. De werknemer dient kritisch naar het ontslag op staande voet te kijken en zeker een jurist in te schakelen omdat een ontslag op staande voet veel financiële gevolgen met zich mee kan brengen.

Wat kan een werknemer doen?

 • Geef geen akkoord op het ontslag op staande voet;
 • Maak schriftelijk bezwaar tegen het ontslag op staande voet. Schrijf een brief waarin u een uiteenzetting geeft van de feiten en omstandigheden zoals deze zich volgens u hebben voorgedaan;
 • Schakel een arbeidsrechtjurist in. Onze juristen staan voor u klaar. U heeft niet veel tijd om het ontslag op staande voet aan te vechten. Neem daarom contact op met onze juristen via het telefoonnummer 020 261 60 10. Het aanvechten van een ontslag op staande voet loont. Klik hier voor meer informatie.